Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De verwoeste steden aan de straat van Messina De Aarde en haar Volken, 1909   By:

Book cover

In "De verwoeste steden aan de straat van Messina," Jacques Tournadour d'Albay provides a haunting account of the devastation caused by the earthquake that struck the Strait of Messina in 1908. Through vivid descriptions and personal anecdotes, the author paints a vivid picture of the destruction and chaos that ensued in the wake of the disaster.

One of the most striking aspects of the book is the sense of loss and despair that permeates the narrative. From the physical destruction of buildings to the emotional toll on the survivors, Tournadour d'Albay does not shy away from the harsh realities of the tragedy. The author's firsthand observations add a sense of immediacy and authenticity to the story, making it all the more powerful and poignant.

Additionally, the book offers valuable insights into the resilience and strength of the human spirit in the face of adversity. Despite the overwhelming challenges and hardships faced by the people of Messina, there are moments of courage, compassion, and solidarity that shine through the darkness. Tournadour d'Albay's compassion for the victims and his admiration for their resilience is evident throughout the book, making it a moving tribute to the human capacity for endurance and hope.

Overall, "De verwoeste steden aan de straat van Messina" is a compelling and thought-provoking work that sheds light on a tragic event in history. By giving a voice to the survivors and honoring their stories, the author succeeds in creating a powerful and affecting narrative that will linger in the reader's mind long after the final page is turned.

First Page:

DE VERWOESTE STEDEN AAN DE STRAAT VAN MESSINA.

Naar het Fransch van Jacques Tournadour d'Albay.

Van Parijs naar Napels. Vertrek van Napels naar Reggio met den spoorweg. Eerste kampen van vluchtelingen. De langs den spoorweg vernielde dorpen. Te Reggio. De puinhoopen. Overtocht van Reggio naar Messina met een veerboot. Te Messina. Afgrijselijke tooneelen. Wat de stormvloed beteekende, die op de aardbeving volgde. Brand aan de haven. Terugkeer naar Napels.

De geheele wereld heeft van angst gesidderd op den 28sten December, toen de dagbladen berichtten, dat binnen weinige seconden Messina en verscheidene plaatsen langs de Straat verwoest waren en dat 200000 personen verdwenen waren. Eenige dagen later vertrok ik in mijn hoedanigheid van afgevaardigde van het fransche Roode Kruis naar Napels, dat om de ligging in de nabijheid van het tooneel der ramp gekozen was als bestemming voor de eerste schepen, die overvol met gevluchten en gewonden zeewaarts waren gegaan. Napels werd dadelijk het centrum, waar de ondersteuning zich concentreerde, die bestond in de zending van personeel, van hulp in natura of in geld, gezonden uit alle hoeken der wereld in een prachtig élan van algemeene naastenliefde.

Een maand lang heeft Napels zich tegen de zware taak opgewassen getoond, de redders uitzendend naar de verwoeste streken en dagelijks groote troepen verongelukten opnemend... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books