Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Doktor Nikola   By: (1867-1905)

Book cover

Doktor Nikola is a thrilling adventure novel that follows the enigmatic and mysterious Dr. Nikola as he navigates the dangerous underworld of Victorian London. The protagonist, Richard Hatteras, finds himself entangled in Nikola's web of deception and manipulation, leading to a series of perilous encounters and life-threatening situations.

Boothby's vivid descriptions and well-developed characters bring the story to life, making it an engaging and fast-paced read. The author's use of suspense and intrigue keeps readers on the edge of their seats, eagerly turning the pages to uncover Nikola's ultimate plan.

Although the plot may be slightly predictable at times, the novel's intricate storyline and unexpected twists keep readers guessing until the very end. Fans of mystery and adventure will thoroughly enjoy following the escapades of Dr. Nikola and Richard Hatteras as they navigate the treacherous world of crime and deception.

Overall, Doktor Nikola is a gripping and entertaining read that will appeal to fans of classic adventure novels and Victorian-era fiction. Boothby's expert storytelling and engaging characters make this a must-read for anyone looking for a thrilling and suspenseful literary experience.

First Page:

Afskrivers bemærkninger: Typografiske fejl er rettet. Symbolet er brugt til at angive fed tekst i originalen, mens er brugt til at vise kursiv tekst.

GUY BOOTHBY

DOKTOR NIKOLA

OVERSAT AF JOHANNES MAGNUSSEN

MARTIN'S FORLAG KØBENHAVN MCMXV

MARTIN'S FORLAGSTRYKKERI, KØBENHAVN

I. KAPITEL.

Hvorledes jeg traf Dr. Nikola.

Det var Lørdag Eftermiddag, omtrent et Kvarter over fire, hvis jeg husker rigtigt, og Maluvejen, der fører til "den boblende Kilde", det eneste Sted i Shanghai, hvor man kunde trække Vejret, var overfyldt af elegante Vogne, Ponyer, Cykler, for ikke at tale om alle Slags Jinrickshawer[1], der fulgte efter hinanden i en lang Procession ud til Kilden, medens den europæiske Del af Shanghais Beboere og et betydeligt Antal af den indfødte var draget ud for at se paa et Væddeløbsridt, der, skønt det ikke var meget pirrende, i og for sig var vigtigt, da det var den eneste Fornøjelse, Kolonien havde den Eftermiddag.

[1] En Slags tohjulet Vogn, der trækkes af Kinesere.

Jeg var gaaet et temmelig langt Stykke og havde saa taget en Jinrickshaw, mere af Forfængelighed, end fordi jeg havde Raad til det. For at sige Sandheden, og den kommer jo dog en Gang frem, hvor meget jeg saa prøver paa at hindre det, jeg holdt Skinnet ved lige, og skønt jeg laa tilbagelænet i mit Køretøj og røg min Cherut med fyrstelig Mine, var jeg mig dog pinlig bevidst, at naar jeg skulde betale den Køretur, saa vilde min Kasse neppe overleve Slaget... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books