Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een Meisje-Studentje   By: (1885-1980)

Book cover

"Een Meisje-Studentje" is a charming coming-of-age novel written by Annie Salomons. The story follows a young girl as she navigates the challenges and joys of university life in early 20th century Netherlands. The author does a wonderful job of bringing the protagonist to life, capturing her hopes, dreams, and insecurities with sensitivity and insight.

Salomons' writing style is engaging and immersive, drawing readers into the world of the story and allowing them to experience the protagonist's journey alongside her. The novel beautifully explores themes of self-discovery, friendship, and the pursuit of knowledge, making it a relatable and inspiring read for readers of all ages.

Overall, "Een Meisje-Studentje" is a lovely and heartfelt novel that will resonate with anyone who has ever felt the excitement and uncertainty of stepping into adulthood. Salomons' portrayal of the main character's growth and transformation is both moving and empowering, making this book a truly memorable and worthwhile read.

First Page:

Een meisje studentje

Door

Annie Salomons

Tweede druk

Uitgegeven door C.A.J. van Dishoeck Te Bussum in het jaar MCMVII

Drukkerij "De Phoenix" Nijmegen

VOORBERICHT TOT DEN TWEEDEN DRUK.

De nieuwe oplage was bijna gereed, toen ik Annie Sillevis' brochure: "Een meisje student over een meisje studentje" ontving; en ik was blij hierin 'n aanleiding te vinden, na de uiteenloopende meeningen over de "strekking" van het boek, zelf eens even te vertellen, waarom ik het eigenlijk geschreven heb. Juffrouw Sillevis zegt 't volkomen juist op blz. 7: "eenvoudig weg, alleen om verhaaltjes te schrijven," en ik hoor daarbij iets minachtends in haar stem.

Inderdaad zou 't, uit maatschappelijk oogpunt, zeer nuttig geweest zijn 'n brochure of tendenz roman vóór of tegen studeeren van meisjes te schrijven; maar juffrouw Sillevis zegt, alweer terecht, dat ik maar een eerstejaars was, toen ik 't schreef, en dus nog heel weinig van de kwestie kon afweten; en daar ik nu eenmaal tot de klasse van menschen behoor, die verhaaltjes schrijven op zich zelf en om zich zelf heel belangrijk vinden, schreef ik er een over één "meisje studentje"; niet over "vrouwelijke studenten", want die kende ik te weinig, en daar stond ik te ver van af... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books