Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een Reisje door de Republiek Costa-Rica De Aarde en haar Volken, 1907   By:

Book cover

"Een Reisje door de Republiek Costa-Rica" is a fascinating account of the author's travels through Costa Rica in 1907. M. Saillard provides readers with detailed descriptions of the country's landscape, culture, and people, painting a vivid picture of life in early 20th century Costa Rica.

The author's writing is engaging and informative, offering insights into the history and customs of the region. Saillard's passion for exploration shines through in his vivid descriptions of the lush jungles, bustling cities, and tranquil villages he encounters during his journey.

Overall, "Een Reisje door de Republiek Costa-Rica" is a captivating read for anyone interested in travel literature or the history of Central America. Saillard's observations and anecdotes provide a valuable glimpse into a bygone era, making this book a must-read for armchair travelers and history buffs alike.

First Page:

Een Reisje door de Republiek Costa Rica.

Naar het Fransch van M. Saillard.

Aankomst te Punta Arenas. Een mengelmoes van rassen. Op weg naar San José, de hoofdstad der republiek. Onbegaanbare wegen, en spoorwegen. San José. Een wandeling door de stad. Een theater zonder tooneelspelers. De vreemdelingen te Costa Rica. Het bestuur; onderwijs; leger; politie. De verbindingswegen.

Guatemala en Costa Rica zijn, als 't ware, de twee polen van Midden Amerika; het eerste kan als de Noord , het tweede als de Zuidpool worden beschouwd. Het woord polen is hier, hoewel wij ons midden in de tropen bevinden, toch niet misplaatst; want in de twee hoofdsteden, Guatemala en San José, die beiden tamelijk hoog zijn gelegen, heerscht des winters strenge koude. Deze beide republieken, niet ver van elkander verwijderd, ofschoon hun grenzen elkaar niet raken, en waarvan de bewoners ternauwernood met elkaar bekend zijn, bieden toch beiden veel belangrijks aan den gewonen reiziger zoowel als aan den kunstenaar of diplomaat.

Te Salvator heerscht de gele koorts; Honduras is bijna ontoegankelijk, en men leert in deze streken toestanden van barbaarschheid kennen, die herinneren aan de middeleeuwen; te Nicaragua, hoe belangwekkend ook door zijn ontworpen kanaal, is de hitte ondragelijk... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books