Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een abel spel van Esmoreit Sconics sone van Cecilien   By: (1889-1954)

Book cover

In this captivating play by R. J. Spitz, the reader is transported to a world of medieval romance, intrigue, and betrayal. The story follows the life of Esmoreit Sconics, the son of Cecilien, as he navigates the complexities of courtly love and the political machinations of the royal court.

The character development in this play is superb, with each character coming to life on the page through their dialogue and actions. Esmoreit's struggles with his conflicting loyalties and desires are particularly compelling, and the reader can't help but root for him as he tries to navigate the treacherous waters of court life.

The language in the play is rich and poetic, drawing the reader in and immersing them in the world of knights, damsels, and intrigues. The dialogue is sharp and witty, adding depth to the characters and keeping the reader engaged throughout.

Overall, Een abel spel van Esmoreit Sconics sone van Cecilien is a captivating play that will appeal to fans of medieval literature and romance. The story is engaging, the characters are well-developed, and the language is beautiful. I highly recommend this play to anyone looking for a compelling read that will transport them to another time and place.

First Page:

ZONNEBLOEM BOEKJES. No. 2.

EEN ABEL SPEL VAN ESMOREIT

SCONICS SONE VAN CECILIEN.

Ingeleid en van aanteekeningen voorzien door

R.J. SPITZ.

Leeraar H.B.S. te Apeldoorn.

Tweede, herziene druk.

Uitgegeven door "De Zonnebloem" te Apeldoorn. 1918.

Gedrukt ter drukkerij van de firma JOHs. J.C. VAN DER BURGH te Deventer.

De hier volgende text van de "Esmoreit" is een publicatie volgens het handschrift naar Moltzer's lezing.

Het "Abel Spel van Esmoreit, sconincs sone van Cecilien", is een van de Middeleeuwsche tooneelstukken, die te vinden zijn in een handschrift, dat te Brussel bewaard wordt en vermoedelijk uit het laatste kwart van de XIVe eeuw dagteekent. Dit handschrift bevat "abele" spelen, d.w.z. kunstige, vernuftige, ernstige spelen, in tegenstelling met de kunstlooze "sotternie├źn" (kluchten), die zich mede in de verzameling bevinden en na de opvoering van een abel spel werden vertoond.

Deze abele spelen met de daarbij behoorende sotternie├źn zijn vermoedelijk opgevoerd door rondtrekkende voordragers: sprooksprekers. We kunnen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen, dat we hier te doen hebben met een afzonderlijke ontwikkeling van dramatische kunst, die staat buiten en los van de groote lijnen waarlangs het moderne drama, voortgekomen uit het kerkelijk drama van de Middeleeuwen, zich heeft ontwikkeld... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books