Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een en ander over het dorpsleven in Transvaal De Aarde en haar Volken, 1917   By:

Book cover

"Een en ander over het dorpsleven in Transvaal" by Uitlander is a fascinating and detailed exploration of rural life in Transvaal, South Africa in 1917. The author provides a comprehensive look at the customs, traditions, and daily routines of the people living in this region.

Uitlander's writing is evocative and immersive, painting a vivid picture of the landscapes, villages, and community dynamics of Transvaal. The book offers a glimpse into a world that may be unfamiliar to many readers, shedding light on the rich tapestry of life in rural South Africa during this period.

While the book is primarily focused on the intricacies of village life, it also delves into broader themes such as colonialism, race relations, and cultural exchange. Uitlander's observations are insightful and thought-provoking, prompting readers to consider the complexities of history and identity in this diverse and dynamic region.

Overall, "Een en ander over het dorpsleven in Transvaal" is a valuable resource for anyone interested in the history and culture of South Africa. Uitlander's meticulous research and engaging storytelling make this book a compelling read for scholars, students, and general readers alike.

First Page:

EEN EN ANDER OVER HET DORPSLEVEN IN TRANSVAAL.

Door Uitlander.

Een gedeelte van de Boeren, die in 1836 en volgende jaren wegtrokken uit de Kaapkolonie, bereikte na een langen en moeilijken zwerftocht de landstreek die nu Noord Oostelijk Transvaal is. In die houtrijke, vruchtbare wereld, toen vol van allerlei soorten wild, beviel het hun zoo goed, dat zij besloten daar voorgoed te blijven, en in een der mooiste valleien legden zij hun eerste dorpje uit, naar een Hollander, die, vanuit wat nu Lourenço Marques is, met hen handel zou drijven, Ohrigstad gedoopt.

Wat de Voortrekkers gedreven heeft juist die bepaalde kloof te kiezen is thans niet meer bekend, maar gelukkig was de keuze niet. Nu nog, 75 jaar later, is het daar vol van slangen en luipaarden; hoe moet dat derhalve toen wel geweest zijn? En alles, wat niet door menschenhand opengekapt is, is bedekt met houtgewas zoo dicht, dat stroopende kafferbenden daarin niet te vervolgen waren. En bij de wilde dieren die het vee wegstalen en de kaffers die 's nachts het dorp in brand staken, kwam nog een derde en misschien nog ergere plaag: een kwaadaardige malaria. Twee jaren lang hield men vol; toen werd besloten alles op te breken en op een meer geschikte plek opnieuw te beginnen. Een vijftig kilometer ten Zuiden van Ohrigstad werd een nieuw dorp uitgelegd, ter herinnering aan de doorgestane ellende "Lijdenburg" genoemd... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books