Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een liefde   By: (1864-1952)

Book cover

Een liefde by Lodewijk van Deyssel is a captivating exploration of passion, jealousy, and desire. The novel follows the tumultuous love affair between the protagonist, Mathilde, and her lover, Rachel. Van Deyssel skillfully delves into the complexities of their relationship, capturing the intensity of their emotions and the power dynamics at play.

The writing in Een liefde is rich and evocative, drawing the reader into the characters' innermost thoughts and feelings. Van Deyssel's portrayal of Mathilde is particularly compelling, as she struggles with her jealousy and insecurity while grappling with her intense love for Rachel. The novel is a poignant exploration of the highs and lows of romantic love, as well as the darker aspects of obsession and possessiveness.

Overall, Een liefde is a masterful work of literature that examines the complexities of human relationships with a keen eye and a deft hand. Van Deyssel's prose is both poetic and insightful, making this novel a must-read for anyone interested in the intricacies of love and desire.

First Page:

EEN LIEFDE

door

LODEWIJK VAN DEYSSEL

VOORBERICHT

De tweede uitgave van den roman EEN LIEFDE verschijnt zonder de zogenaamd onvoegzame of onzedelijke uitdrukkingen, die in de eerste uitgave voorkwamen.

De belangstellende leidde daaruit niet af dat de meening van den schrijver veranderd zoĆ» zijn met betrekking tot de mate van vrijheid en van onafhankelijkheid van algemeen geldende zienswijzen, die een eigenschap der letterkunde moeten zijn.

De reden, die tot wijziging deed besluiten, is deze, dat geene gelegenheid werd gevonden eene nieuwe uitgave behoorlijk bezorgd te zien, tenzij met wijzigingen.

De vraag deed zich nu voor in hoeverre de verandering verantwoord kon worden tegenover de kunstleer, waarvan de oorspronkelijke vrije text de toepassing was.

Ten eerste nu, kwamen, bij latere objektieve beoordeeling, sommige onvoegzame of onzedelijke uitdrukkingen tevens voor fouten van letterkundigen aard te zijn. Deze behielden voor den schrijver wel hunne bekoring als bewijzen van felle leer stelligheid, maar deden feitelijk het wezen der roman gedeelten, waar zij zich bevonden, geweld aan.

Ten tweede echter, kwamen de letterkundig deugdelijke deelen te berde, die toch wegens onvoegzaamheid of onzedelijkheid moesten verwijderd worden. Dit was eene verdrietelijke scheiding... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books