Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een vliegreisje in het Land der Rijzende Zon De Aarde en haar Volken, 1906   By:

Book cover

Een vliegreisje in het Land der Rijzende Zon De Aarde en haar Volken is a fascinating and immersive exploration of the culture, history, and scenery of Japan in the early 20th century. Written by T. Tj. de Boer, this book provides a detailed account of the author's experiences during a flight over the Land of the Rising Sun, giving readers a unique perspective on the country and its people.

Through vivid descriptions and informative anecdotes, de Boer paints a vivid picture of Japan, from its bustling cities to its serene countryside. The author's passion for the country is evident on every page, making it easy for readers to become engrossed in the journey.

One of the highlights of the book is de Boer's attention to detail when discussing Japanese traditions and customs. The author provides valuable insights into the cultural practices of the Japanese people, shedding light on their beliefs, values, and way of life.

Overall, Een vliegreisje in het Land der Rijzende Zon De Aarde en haar Volken is a must-read for anyone interested in Japan and its rich cultural heritage. It is a captivating and informative account that will appeal to both history enthusiasts and armchair travelers alike.

First Page:

Een vliegreisje in het Land der Rijzende Zon

Door T. TJ. DE BOER.

Onlangs gaf een mijner collega's een' al te enthousiasten aspirant zeeman den raad: "Als je wat van de wereld wilt zien, ga dan niet naar zee."

Dit nu klinkt paradoxaal, maar er ligt toch een grond van waarheid in. Weliswaar bezoeken wij vele plaatsen, doch de zeehavens der wereld zijn tot op zekere hoogte allen gelijk.

Eerstens is er altijd een groote categorie van menschen, met wie wij niet in aanraking komen, omdat wij meestal geene introductie hebben. Dan zijn er de kooplui, die, zoowel aan wal als aan boord, den armen zeeman steeds trachten af te zetten, hetgeen hij zich met werkelijk verwonderlijke onverschilligheid laat welgevallen. Verder zijn er de koelie's, die onder ons toezicht het schip moeten lossen en laden, en evenmin een hoog als een juist denkbeeld geven van het volk waartoe zij behooren. En ten slotte is er de buurt waar de zeeman op de meest ergerlijke wijze wordt geplukt, en die het maar het best is te mijden.

Bovendien hebben wij vaak weinig tijd en blijft de gelegenheid om aan land iets te zien wat de moeite loont, gewoonlijk beperkt tot des avonds of tot een enkelen vrijen Zondag; juist genoeg om ons te doen wenschen er meer van te kunnen genieten.

Stoomen wij b.v. van Aboji (straat van Simonoseki) naar Kobe door de Binnenzee van Japan, eene reis van één etmaal, dan valt er veel te bewonderen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books