Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Eens Engelschman's eerste indrukken van New-York De Aarde en haar Volken, 1917   By:

Book cover

In "Eens Engelschman's eerste indrukken van New-York De Aarde en haar Volken, 1917" by Stuart Martin, readers are taken on a fascinating journey through the eyes of an Englishman as he experiences the bustling metropolis of New York City for the first time.

Martin's descriptive writing vividly paints a picture of the sights, sounds, and atmosphere of the city, allowing readers to feel as if they are right there with him as he navigates through the crowded streets and towering skyscrapers.

What makes this book stand out is not only Martin's keen observations of New York City, but also his reflections on the cultural differences between England and America. Through his encounters with locals and fellow travelers, Martin provides valuable insights into the diverse and dynamic nature of American society.

Overall, "Eens Engelschman's eerste indrukken van New-York De Aarde en haar Volken, 1917" is a captivating and enlightening read that offers a unique perspective on one of the world's most iconic cities. Martin's engaging narrative style and keen eye for detail make this book a must-read for anyone interested in travel writing or cultural exploration.

First Page:

Eens Engelschman's eerste indrukken van New York.

Naar het Engelsch van Stuart Martin.

"You will see some city", zei mij de Amerikaan, die mij verteld had van New York, aan 't slot van zijn beschouwingen, na het diner, in den salon van de boot die ons naar Amerika bracht. En "You will see some city", herhaalde de jonge studente, die Europa was "rondgereisd" en van dat uitstapje weer huiswaarts keerde. En terwijl ze die woorden uitten, klopte New York's boodschapper en afgezant reeds aan onze deur. Hij kwam, die boodschapper, in den vorm van den loods, aangeroeid van de kleine witte stoomboot, die ons zoo eigenwijs te gemoet huppelde aan den ingang van Ambrose Channel. Wat deed het ertoe, of zijn roeiers het hun toegeworpen touw lieten glippen? 't Bood ons de gelegenheid, het kleine notendopje te zien dansen op de golven, tot de geweldige schroeven hun beweging staakten, en stevige armen onzen gids naderbrachten tot het doel. Hij schoot langs de ladder omhoog als een zwart aapje, en boog voor 't verzamelde gezelschap aan de reeling. "I guess you're late", zei hij, "but we're glad to see you". Eerbiedig lieten we hem passeeren. Hier hadden we nu Oom Sam's eigen afgezant, de man die ons begroette in naam van Amerika. 't Was een spannend moment. Het Oosten had het Westen gevonden.

Geen half uur later verschenen andere afgezanten... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books