Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Elämän hawainnoita VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=Kaisa   By: (1827-1913)

Book cover

Elämän hawainnoita VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=Kaisa is a thought-provoking collection of stories by Pietari Päivärinta that delve into the complexities of love, sacrifice, and redemption. The author skillfully weaves together three distinct narratives, each exploring different facets of human relationships and the consequences of our actions.

In "Rakkauden suurin uhri," Päivärinta delves into the depths of unconditional love and the sacrifices one is willing to make for the ones they care about. The story is poignant and emotionally charged, drawing readers into the characters' struggles and their ultimate triumphs.

"Sortunut" takes a darker turn, exploring the consequences of betrayal and deceit. The author navigates the intricacies of trust and loyalty, highlighting the destructive power of lies and manipulation. The characters in this story are complex and flawed, making for a compelling and immersive reading experience.

Finally, "Olkkos=Kaisa" offers a glimpse into the power of forgiveness and redemption. Päivärinta skillfully portrays the journey of a character seeking to atone for past mistakes and find inner peace. The story is uplifting and hopeful, resonating with readers who believe in the power of second chances.

Overall, Elämän hawainnoita VI is a captivating read that delves deep into the complexities of the human experience. Päivärinta's writing is engrossing and evocative, drawing readers in from the very first page. Whether exploring themes of love, betrayal, or redemption, these stories are sure to leave a lasting impact on readers long after they have finished the book.

First Page:

ELÄMÄN HAWAINNOITA VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=Kaisa

Kirj.

P. Päivärinta

WSOY, Porvoo, 1897.

RAKKAUDEN SUURIN UHRI.

Kun kertomusteni aineet owat useinkin niin ala=arwoisia kuin ne owat, saan minä yhdeltä ja toiselta kuulla mitä kummallisimpia kysymyksiä niiden tosiperäisyydestä. Ei ole pitkä aika siitä, kun eräs iso herra kysyi minulta: "Onko niissä teidän kertomuksissanne mitään perää?"

"On; kuinkas muutoin? perähän niissä on", sanoin hänelle hämmästyksissäni.

"Ei täällä tiedetä mitään semmoisista", sanoi hän ja kääntyi pois.

Niin herra. Mutta tuo lyhyt keskustelu teki minuun niin kummallisen waikutuksen. Mitäpä siitä tosiaankaan korkeat herrat tietäwätkään, mitä mataloissa majoissa saadaan kokea ja kärsiä. Milloin owat kerrankaan kurkistaneet köyhän mökkiin, waikka tilaisuutta siihen löytyisi kaikkialla niin runsaasti? Milloin owat tutkineet alimman kansankerroksen elämää, milloin tulleet tuntemaan heidän sisällistä ihmistänsä, heidän ilojaan, surujaan ja ponnistuksiaan, niin milloin? Ylellisyydessä kaikkien elämän tarwetten ympäröimänä owat he kaswaneet wieraana kansalle jo pienuudesta pitäen. Sitten mieheksi tultuansa eläwät he puutteetonta elämää ja liikenewän aikansa wiettää monikin heistä loistawissa seuroissa, pysyen wieraana wanhempanakin kaikelle kansan toiminnalle... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books