Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Elämän hawainnoita VII: Rauta=mies; Hairahdus; Pentti ja Inka   By: (1827-1913)

Book cover

Elämän hawainnoita VII by Pietari Päivärinta is a collection of three thought-provoking and deeply philosophical stories that explore the complexities of life and human nature. The first story, "Rauta=mies," delves into the inner struggles of a man who grapples with his own identity and the societal expectations placed upon him. The second story, "Hairahdus," examines the consequences of making impulsive decisions and the ripple effect they can have on one's life. The final story, "Pentti ja Inka," follows the intertwined fates of two individuals who find solace and purpose in each other amidst the chaos of the world.

Päivärinta's writing is rich in symbolism and metaphor, inviting readers to reflect on their own beliefs and values. The characters are complex and multi-dimensional, each struggling with their own inner demons and desires. The author's exploration of themes such as identity, morality, and love is both thought-provoking and poignant, leaving a lasting impact on the reader.

Overall, Elämän hawainnoita VII is a captivating and introspective read that delves into the depths of the human experience. Päivärinta's storytelling is both engaging and profound, making this collection a must-read for anyone seeking a deeper understanding of life and its complexities.

First Page:

ELÄMÄN HAWAINNOITA VII: Rauta=mies; Hairahdus; Pentti ja Inka

Kirj.

P. Päivärinta

WSOY, Porvoo, 1897.

RAUTA=MIES.

Kun rautatien työ alkaa, silloinkos elämää ja liikettä syntyy. Monessa rauhaisessa paikkakunnassa, jossa ei tawallisissa oloissa juuri usein nähdä wierasta, tarjoutuu silloin mitä kirjawin näky. Rautaa tulwaa kaikista minä en sano kansoista ja kielistä maamme osista ja pian saa kuulla puhuttawan molempain kotimaisten kielten kaikkia murteita. Tulee köyhiä ja rikkaita, rikkaasta köyhtyneitä harwoin köyhistä rikastuneita yli onnensa menneitä, wirkansa ja luottamuksensa menettäneitä, kowanonnen kokeneita, kulkurielämään tottuneita ja kaikilla on warma toiwo paremmasta tulewaisuudesta. Tätä kaikkea nähdessä ja huomatessa juoksee ehdottomasti mieleen, että kyllä olisi työntekijöitä rakkaassa isänmaassamme, kun olisi waan työn teettäjiä. "Kussa raato on, siihen kotkat kokoontuwat."

Tällä tawalla kertyy eteemme semmoinen taulu, ettei sen eri wäreistä hewillä selwää saa. Kun sitten kansan kesken tulee puhe rautatien työmiehistä sanotaan heitä supistuneesti waan "rauta=miehiksi" ja "rauta=akoiksi". Siitä sana: rauta=mies.

Aikomukseni ei ollutkaan ruweta selwille seulomaan tuota kirjawaa joukkoa, aion waan kertoa mitä yksityiskohdissa on silmääni ja tuntooni pistänyt... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books