Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Et Aar   By:

Book cover

Et Aar by Anton Nielsen is a gripping and thought-provoking novel that delves into the complexities of human relationships, identity, and the passage of time. The story follows the protagonist as they navigate through a year that is filled with challenges, heartbreak, and moments of profound joy.

Nielsen's writing style is both lyrical and poignant, pulling the reader into the protagonist's inner world and making them feel deeply connected to the emotions and experiences depicted in the novel. The characters are well-developed and relatable, each facing their own struggles and personal growth throughout the narrative.

One of the standout aspects of Et Aar is its exploration of the concept of time and how it shapes our perceptions of reality. The novel raises thought-provoking questions about the nature of memory, existence, and the impact of our past on our present selves.

Overall, Et Aar is a beautifully crafted novel that will appeal to readers who enjoy introspective and thought-provoking literature. Nielsen's insights into the human experience are profound and will leave readers contemplating their own lives long after they finish the book.

First Page:

ET AAR

ANTON NIELSEN

ET AAR

FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & CO.

KJØBENHAVN · MDCCCCXIX

KØBENHAVN GRÆBES BOGTRYKKERI

Til Min Far og Mor.

Hele Aftenen har jeg gaaet rundt for at skyde en Buk.

Lidt før Solnedgang gik jeg ud. Ved alle Engene har jeg været, og hver eneste Lysning har jeg gennemsøgt; men ingen Steder fandt jeg det, jeg søgte. De fleste er flyet fra Skoven ud paa Markerne.

Nu er det blevet for mørkt til længere at skyde. Kærv, Sigtekorn og Bøsseløb flyder ud i eet. Jeg driver om paa Maa og Faa.

Et eneste Sted troede jeg, at Lykken havde rakt mig Haanden. Jeg listede uden om et Hjørne af Smaagraner. Foran mig laa en lille, sid Eng, hvor Græsset groede tæt. Over Blomsterne flimrede Guldsmedene, og Fluesnappere slog hvert Øjeblik ned fra Grenene og hang stille i Luften paa flattrende Vinger for at kaste sig over de lysende Fluer, som ustandseligt skød ud og ind imellem hinanden. Jeg trykkede mig op mod en Bøgestamme og saa udover.

Paa en Grøftekant stod en Seksender med hele Bredsiden til og nappede roligt Tot efter Tot i sig. Sollyset, som faldt skraat ind paa ham, tændte Ild i hans rustrøde Pels. Nu og da rejste han Hovedet i Vejret og saa sig omkring; men Vinden var lige ind imod mig, og fra den anden Side bares kun Lugten af Skovbundens Mylder ham i Møde... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books