Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Florante at Laura   By: (1788-1862)

Book cover

Florante at Laura is a classic Filipino literary work written by Francisco Balagtas which tells the story of two lovers struggling against the odds to be together. The book is filled with beautiful poetry, rich imagery, and deep emotions that capture the reader's attention from start to finish.

The characters are well-developed and their struggles are relatable, making the story engaging and thought-provoking. The language used is poetic and expressive, showcasing Balagtas' skill as a writer. The themes of love, sacrifice, and destiny are explored in a way that resonates with readers of all ages.

Overall, Florante at Laura is a timeless masterpiece that has stood the test of time. It is a must-read for anyone interested in Philippine literature and culture. Balagtas' storytelling and poetic prowess make this book a true gem that deserves to be cherished and appreciated for generations to come.

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g. Mistakes in the original published work has been retained in this edition.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit. Hinayaang manatili sa edisyong ito ang mga pagkakamali sa orihinal na pagkakalimbag.]

FLORANTE

at

LAURA

May Paunang Salita at mga Paliwanag

ni

CARLOS RONQUILLO

Maynila 1921

PAUNANG SALITA

Nang kalahatian ng 1906, na lumabas sa larangan ng Panitikang Tagalog ang mahalagang aklat ng "Kun sino ang kumatha ng Florante" , ni G. Hermenegildo Cruz, ay sinasabing may mga 106,000 nang salin ng "Florante at Laura" ang naipalilimbag ng iba't iba; at sapul noon hangga ngayon ay marami na ring taón ang nagsipagdaan, at sa loob ng panahong iyan lalo na nga't kung aalagataing siyang panahon ng kaunlaran ng Panitikang Tagalog at ng kasiglahan sa pagbabasá at ng pag uumalab na lalo ng pagmamahal sa ating walang kahambing na Makatang Francisco Baltazar ay walang alinlangang sa datihang bilang ng 106,000 ay di na rin kakaunti at di na iilang libo ang naparagdag pa.

At sa harap ng kasiglahang iyan ay mapaghahalatang nagkaroon din ng ibayong sigla ang nagsisipagpalimbag... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books