Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Geerten Basse   By: (1886-1959)

Book cover

"Geerten Basse" by Lode Monteyne is a gripping historical fiction novel that follows the life of the titular character, a young Dutchman caught up in the turbulent events of World War I. The author masterfully weaves together themes of love, loss, and resilience in the face of unimaginable hardship.

Monteyne's writing style is both poetic and evocative, transporting the reader to a time and place that feels both vivid and authentic. The protagonist, Geerten, is a well-developed and sympathetic character, whose struggles and triumphs are sure to resonate with readers.

The novel provides a unique perspective on a well-known historical period, shedding light on the experiences of ordinary individuals caught in the chaos of war. Monteyne's meticulous attention to detail and thorough research are evident throughout the book, adding depth and complexity to the story.

Overall, "Geerten Basse" is a powerful and poignant novel that will stay with readers long after they have finished the last page. It is a must-read for fans of historical fiction and anyone looking for a compelling story that explores the timeless themes of love, loyalty, and the human spirit.

First Page:

GEERTEN BASSE

door

LODE MONTEYNE.

't Werd vinnig koud ...

De trieste Novemberdag verstierf stil aan ... Aan den horizont vervloeiden de laatste roode bloedstrepen allengskens in 't eenbarelijk grijs van den mokerzwaren, looden hemel, laag koepelend over de vergrauwende stad.

Hier en daar, in de halve duisternis, wipten de gaspitten aan, weifelend verlichtend den drabbigen straatweg en de vuile gevels.

Met regelmatig klotsen vloeide de Schelde immer voort, immer voort, stuwend de eeuwige wiegeling harer donkere baren, waarop met grillige trillingen en zotte wentelingen dansten de blauwe en groene of felroode vuurstrepen der kadelichten ... In de langzaam onzichtbaar wordende masten stegen sterrekens, zacht pinkelend in de toenemende donkerte ... en uit de verte kwamen, klievend het woelig bollende water, waarover nu witte schuimstrepen breed uitwaaierden, stoer zwarte schimmen van krachtige sleepbooten aanglijden, meevoerend een vonkelend vuuroogje in de sprietelende mastspits.

Geerten Basse staarde over 't zwarte water, met aandacht volgend de loome bewegingen van de aanpaddelende overzetboot, log draaiend om den trein van broze lichters, door de flink forsche sleepers voortgetrokken, te mijden. Hij ging dicht bij den rand van den kaaimuur, liep er langs tot aan het ijzeren ladderken dat in het water daalt, bukte zich, frutselde een oogenblik aan de meerkoord van zijn bootje, dat hij een eindje verder trok wijl hij vreesde den hoogen golfslag, dien de wielen van de aanlandende veerboot gewoonlijk deden opkammen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books