Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Gekken   By: (1855-1930)

Book cover

Gekken is a captivating novel that delves into the complex world of mental illness and societal perceptions of madness. The story follows the lives of various characters living in a psychiatric institution, each struggling with their own demons and trying to find a sense of belonging in a world that often ostracizes them.

The author, Jacobus van Looy, skillfully navigates the delicate subject matter with empathy and insight, allowing readers to see beyond the label of "madness" and into the hearts and minds of these misunderstood individuals. The characters are richly drawn and their stories are told with a raw honesty that is both heartbreaking and enlightening.

One of the most powerful aspects of the novel is the way it challenges readers to confront their own preconceived notions about mental illness and the individuals who suffer from it. Through the eyes of the characters in Gekken, we come to understand the humanity and resilience that exists within each person, regardless of their struggles.

Overall, Gekken is a thought-provoking and emotionally resonant novel that sheds light on a marginalized segment of society. It is a poignant reminder of the power of compassion and empathy in overcoming stigma and fostering understanding. Highly recommended for readers looking for a compelling and compassionate exploration of mental illness.

First Page:

G E K K E N

JAC. VAN LOOY

G E K K E N

TWEEDE DRUK

AMSTERDAM / S. L. VAN LOOY / MCMXVI

Boek en Kunstdrukkerij G. J. van Amerongen Amersfoort

EERSTE GEDEELTE

I.

Johan had zijn tasch met teekengerij over den schouder gehangen, zijn stoeltje tusschen de riemen geschoven en zoo ging hij door de poortgang uit van het Hôtel Central, waar hij logeerde. 't Was later geworden dan hij had gedacht, hij had eerst goed willen ontbijten, dan was 't niet noodig geweest, had hij met zich zelven geredeneerd, aan zijn maag te denken vóór 't klokje van half zeven, het uur van de table d'hôte. Toen was Sarah de meid hem een brief komen brengen, gisteren had hij zijn adres opgegeven bij de Engelsche post.... pour mesjeu.... had ze gelispeld uit haar mond met gebroken tanden; van onder den gelen foulard, dien ze als een muts om haar oud voorhoofd hield gespannen en die om haar nek afhing, had haar verlept moedergezicht eventjes vriendelijk gelachen, of 't haar schelen kon, dat ze wat aangenaams te geven had gehad. En hij was gaan zitten lezen, onderwijl etend en van zijn chocolade drinkend, middenin voor de tafel, die al heelemaal klaar was voor het tweede ontbijt, met wachtende couverten, met voor elk couvert een wachtenden stoel.

Rustigjes was hij nog wat blijven zitten, alleen in het eetzaaltje, dat zoo aardig in de binnenplaats tusschen de vier wanden was gemaakt, nu ja, matten, aangehecht tegen de kolommen welke den bovenbouw droegen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books