Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Hendes højhed   By: (1857-1912)

Book cover

In "Hendes Højhed" by Herman Bang, the author weaves a captivating tale of love and power set in the royal court of Denmark. The story follows the relationship between a young courtier, Niels Dons, and Princess Imma, as they navigate the complexities of their forbidden romance.

Bang's elegant prose and skillful characterization bring the opulent world of the royal court to life, with its intricate social dynamics and hidden agendas. The tension between duty and desire is palpable throughout the novel, as Niels and Imma struggle to maintain their relationship in the face of societal expectations and political pressures.

The novel delves deep into themes of love, sacrifice, and the consequences of ambition, offering a nuanced exploration of human emotions and relationships. Bang's keen insight into human nature shines through in his richly drawn characters and their internal struggles.

Overall, "Hendes Højhed" is a masterfully crafted novel that transports readers to a bygone era of royalty and intrigue. With its compelling storyline and insightful commentary on power and love, this book is a must-read for fans of historical fiction and literary classics.

First Page:

Fremhævet Bold = / Kursiv Italics = /

Herman Bang

HENDES HØJHED.

Til Max Eisfeld.

Hendes Durchlaucht rømmede sig, smilede endnu en Gang naadigt og stak Næsen ned i sin Kameliabuket.

Fødselsdagskomiteen nejede paa Rad og kom i baglænds Kniks til Døren.

Uh det gav Varme, sagde Fru Hofapothekeren. Hun var rød som en Kobberpotte af Sindsbevægelse og stramt Korset.

Gehejmeraadinden gik i Gulvet en sidste Gang, lige som et Lys foran Dørsprækken.

Mon amie, sagde Statsraadinden til Gehejmeraadinden; de tog Galosker paa i Forgemakket denne Kone....

Højheden har faaet sin Villie, sagde Gehejmeraadinden og saa' hen mod Fru Hofapothekeren hun vendte Ryggen til og knappede et Par Knapper op i Livet, henne i en Krog Gehejmeraadinden saa' ud, som om hun lugtede til noget stygt.

De gik ned ad Trappen. Fru Hofapothekeren stak en Thaler ud til Portneren. Hajdukken havde hun givet en Ti Mark. Fødselsdags Komiteen travede hjem ad Alleen med opløftede Skjørter over Galoskerne. Fru Apothekeren pustede som Hale.

Ja, sagde hun, det var da Pengene værd. Hun havde betalt hele Buketten.

Gehejmeraadindens Skjørter fløj indigneret op, saa man saa' hele den tomme Ben Længde, hvor Anatomien tænker sig en Læg.

Hendes Durchlaucht blev staaende nogle Øjeblikke... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books