Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 01: De Apen   By: (1829-1884)

Book cover

Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 01: De Apen by Alfred Edmund Brehm is a fascinating exploration of the world of apes. Brehm's detailed descriptions and observations of these intelligent creatures make for an engaging read. Readers will gain a deeper understanding of the behavior, habits, and social structures of apes, shedding light on their similarities to and differences from humans. The book is well-researched and well-written, making it a valuable resource for anyone interested in the natural world. I highly recommend this book to nature enthusiasts and animal lovers alike.

First Page:

Het Leven der Dieren

Door A. E. Brehm.

Naar den tweeden druk der volksuitgaaf voor Nederland bewerkt Door S. P. Huizinga.

Tweede druk met ongeveer 1200 fraaie afbeeldingen.

Eerste Deel. De Zoogdieren.

Zutphen. P. van Belkum Az.

Eerste Orde.

De Apen (Pitheci).

Het menschachtig voorkomen van de Apen heeft te allen tijde in hooge mate de aandacht getrokken, en aanleiding gegeven tot meeningen over een andere en nauwere betrekking tusschen hen en de menschen, dan er tusschen deze en de overige dieren bestaat. De aard dezer betrekking werd vroeger geheel anders opgevat dan thans. Nog geen zeventig jaar geleden verdedigde een bekend dierkundige, de M√ľnchener professor Wagler , de stelling, dat de Apen "ontaarde menschen" zijn. Dit denkbeeld was niet nieuw. Bij nagenoeg alle volken, die met de Apen in aanraking kwamen, of nog met hen verkeeren, komt het voor. Zoo zijn, volgens een bij vele West Afrikaansche negerstammen verbreide overlevering (p. 12), de daar voorkomende, groote, staartelooze Apen de Chimpanzees vroeger leden van deze stammen geweest. Wegens hunne slechte gewoonten werden zij uit de menschelijke samenleving verstooten; door voortdurend toegeven aan gemeene neigingen zijn zij op hun tegenwoordig peil van verbastering gezonken... Continue reading book >>


Book sectionseBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books