Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Het settlement Malakka en het sultanaat Perak De Aarde en haar Volken, 1908   By:

Book cover

In "Het settlement Malakka en het sultanaat Perak De Aarde en haar Volken, 1908," F.J. Agassis provides a thorough and detailed account of the settlements of Malacca and the sultanate of Perak. The author delves into the history, culture, and politics of these regions, offering readers a comprehensive understanding of the people and places he is discussing.

Agassis' writing is well-researched and informative, painting a vivid picture of the landscapes and inhabitants of Malacca and Perak. His attention to detail and thorough analysis make this book a valuable resource for anyone interested in Southeast Asian history and culture.

Overall, "Het settlement Malakka en het sultanaat Perak De Aarde en haar Volken, 1908" is a fascinating read that sheds light on two important regions in Malaysia. Agassis' passion for his subject matter is evident throughout the book, making it a compelling and engaging read for history buffs and scholars alike.

First Page:

Het settlement Malakka en het sultanaat Perak.

Naar het Fransch van F. J. Agassis.

De stad Malakka en haar economische beteekenis. De toekomst der caoutchouc op het schiereiland. De tinmijnen van Perak. Degelijke exploitatie van het gebied door particulieren of door europeesche ondernemingen. De verschillende mijncentra. De rijkdom van Perak.

Op het schiereiland Malakka bezitten de Engelschen drie settlements of middelpunten van koloniale vestigingen, namelijk het eiland Poeloe Pinang met het territorium Wellesley op het vasteland en de eilanden Dinding; verder het gebied van Malakka en het eiland Singapore met erbij behoorend gebied. Al die bezittingen zijn gelegen in het Zuidwesten en Zuiden van het schiereiland Malakka; ze zijn niet zeer uitgestrekt, maar hebben een uitstekende ligging aan de straat van Malakka, den gewonen en verplichten weg voor den europeeschen handel met het uiterste Oosten, en aan die ligging hebben ze hun belangrijkheid te danken.

Als een enclave tusschen die bezittingen van Engeland, staande onder britsche suzereiniteit, vindt men er het uitgestrekte sultanaat Perak, welks natuurlijke hulpbronnen, voor zoo ver ze reeds zijn geƫxploiteerd, van groot economisch gewicht zijn. Singapore, de grootste stad van de britsche bezittingen in het verre Oosten, heeft haar stadsgebied liggen op het eilandje van denzelfden naam... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books