Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Hugo de Groot en zijn rechtsphilosophie   By:

Book cover

Hugo de Groot en zijn rechtsphilosophie by H. Bertens is a comprehensive study of the renowned Dutch jurist Hugo Grotius and his legal philosophy. The author delves deep into Grotius' life and works, exploring his thoughts on natural law, sovereignty, and international relations.

Bertens provides valuable insights into Grotius' influence on modern legal thought and his impact on the development of international law. The book is well-researched and meticulously written, making it a valuable resource for scholars and students interested in the history of legal theory.

One of the strengths of the book is its clear and concise explanation of Grotius' complex ideas, making them accessible to a wider audience. Bertens also does an excellent job of placing Grotius in his historical context, shedding light on the tumultuous political and intellectual landscape of 17th-century Europe.

Overall, Hugo de Groot en zijn rechtsphilosophie is a thought-provoking and insightful read that sheds light on the enduring relevance of Grotius' legal philosophy. It is a must-read for anyone interested in the history of legal thought and the evolution of international law.

First Page:

HUGO DE GROOT

en

ZIJN RECHTSPHILOSOPHIE

DOOR

Dr. H. BERTENS.

[Gebaseerd op de editie gepubliceerd te Tilburg, 1907]

AAN Dr. G.W.J.M. VAN ZINNICQ BERGMANN.

Inleiding.

De naam Grotius is overbekend. Van hem kan niet gezegd worden, wat Otto Gierke van Althusius getuigde, in de eerste uitgave van zijn beroemd werk: "Der Name des Johannes Althusius ist heute so gut wie verschollen". [1]

De Hollandsche schooljongen kent Huig de Groot en zijn boekenkist; hij kent zijn vrouw, Maria van Reigersberg, die de list verzon, ter redding van haar echtgenoot, alsmede de trouwe dienstmaagd, Elsje van Houweninghe, de "derde medespeelster in het blij eindend drama van slot Loevestein."

Als geleerde kent hem de wereld.

Grotius was theologant en wijsgeer. Grotius bewoog zich op het gebied der geschiedenis en der letteren, en heeft daar lauweren behaald; Grotius was staatsman; maar de godgeleerde en philosoof, de historicus, en staatsman zou zijn roem niet overleefd hebben, zonder de Jure Belli et Pacis, het onsterfelijke werk van een van Hollands groote zonen uit de dagen van Joost van den Vondel en Hooft, Tesselschade en Roemer Visscher, van Heinsius en Josef Scaliger, van Huygens en Rembrandt.

Als niets, wat dezen onzen grooten landgenoot betreft, voor het Nederlandsche volk onverschillig mag zijn, gelijk ik ergens las, dan zeker niet datgene, waaraan Grotius zijn naam dankt... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books