Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

I Vårbrytningen   By: (1849-1912)

Book cover

In "I Vårbrytningen" by August Strindberg, readers are taken on a journey through the tumultuous inner world of the protagonist, Henrik. Set against the backdrop of springtime in Sweden, the novel explores themes of love, loss, and self-discovery.

Strindberg's writing is both poetic and introspective, delving deep into Henrik's psyche as he grapples with feelings of longing and despair. The author's vivid descriptions of the changing seasons mirror the protagonist's emotional turmoil, creating a powerful sense of atmosphere throughout the novel.

The character development in "I Vårbrytningen" is rich and complex, with Henrik's inner struggles portrayed with raw honesty and vulnerability. As he navigates through his relationships and confronts his own insecurities, readers are given a poignant glimpse into the human experience of seeking meaning and connection.

Overall, "I Vårbrytningen" is a beautifully written and thought-provoking novel that explores the depths of the human soul with grace and sensitivity. Strindberg's storytelling is both captivating and profound, making this a compelling read for anyone interested in literature that delves into the complexities of the human experience.

First Page:

SAMLADE SKRIFTER

AV

AUGUST STRINDBERG

TREDJE DELEN

I VÅRBRYTNINGEN

STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG

I VÅRBRYTNINGEN

AV

AUGUST STRINDBERG

FRÅN FJÄRDINGEN OCH SVARTBÄCKEN FRÅN HAVET HÄR OCH DÄR

STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Copyright. Albert Bonnier, 1912.

STOCKHOLM 1912 A. B. FAHLCRANTZ' BOKTRYCKERI

FRÅN FJÄRDINGEN OCH SVARTBÄCKEN

STUDIER VID AKADEMIEN

Inackorderingarna.

Nu hade han legat tre terminer på graden och inte gjort ett Guds skapande grand, utan alltid måst skriva till fadern vid terminens slut och bekänna sina skulder. Då beslöt fadern att rädda sonen genom att inackordera honom hos en gammal prostinna; det var visserligen dyrt, men vad gör man inte för sina barn!

Sonen hade alltid skyllt på den ensliga studentkammaren, bristen på umgänge, saknaden av familjen (bestående av fyra förtryckande bröder och några skrikande syskon, han kunde icke erinra sig av vad kön eller huru många), då han motiverade sina reguljära källarbesök på aftnarna. Han hade nämligen kommit direkt från barnkammaren till Uppsala. Han hade visserligen hört talas om, att gymnasiekamraterna brukade »ta paraden» och dricka en blandare hos Andalusiskan, men han hade aldrig varit med om det senare... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books