Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Keltische Mythen en Legenden   By: (1857-1920)

Book cover

Keltische Mythen en Legenden by Thomas W. Rolleston is a captivating exploration of Celtic mythology and folklore. Rolleston expertly weaves together tales of gods, warriors, and mystical creatures from ancient Celtic tradition, providing insight into the rich and intricate belief system of the Celtic peoples.

The book is meticulously researched and beautifully written, making it an enjoyable and educational read for anyone interested in mythology or Celtic culture. Rolleston's skill as a storyteller shines through in his engaging retellings of classic Celtic myths, drawing readers into a world of magic and mystery.

One of the standout features of Keltische Mythen en Legenden is Rolleston's ability to draw connections between different myths and legends, providing a cohesive and comprehensive look at Celtic storytelling. From the heroic exploits of Cuchulainn to the mysterious figures of the Tuatha De Danann, the book covers a wide range of characters and stories, each contributing to a deeper understanding of Celtic myth.

Overall, Keltische Mythen en Legenden is a must-read for anyone interested in Celtic mythology or folklore. Rolleston's passion for the subject shines through on every page, making this book a valuable addition to any library.

First Page:

Keltische Mythen en Legenden

Door

T. W. Rolleston

Bewerkt door

Dr. B. C. Goudsmit

Zutphen W. J. Thieme & Cie

De Nederlandsche bewerking van deze Keltische Mythen was reeds voor een belangrijk deel gevorderd, toen de door ons zoo hoog gewaardeerde Dr B. C. Goudsmit door den dood werd weggenomen. Wij slaagden er in een bevoegden vertaler te vinden (hij wenscht ongenoemd te blijven) voor het voltooien van zijn arbeid.

De uitgevers.

INLEIDING.

Het verleden kan worden vergeten, het sterft nimmer. De elementen, die in de vroegste tijden bij de vorming van een natie in het spel kwamen, blijven bestaan en dragen er toe bij haar geschiedenis te maken en den stempel te drukken op het karakter en den geest van het volk.

Daarom moet het nasporen van die elementen en het bepalen, voor zoover mogelijk, van het deel dat zij hebben gehad aan schering en inslag van het leven van een volk, van niet gering belang zijn voor hen die inzien, dat uit het verleden het heden en uit het heden de toekomst wordt geboren; die zich zelf, hun magen en hun medeburgers niet willen beschouwen alleen als voorbijgaande schimmen, zich van de eene duisternis in de andere spoedend, maar die weten dat door hen een breede historische stroom gaat, van een verwijderden en geheimzinnigen oorsprong naar een toekomst, die in hooge mate wordt bepaald door al de vroegere omzwervingen van dien menschen stroom, maar ook, in niet geringen graad door hetgeen zij, dank zij hun moed, hun vaderlandsliefde, hun kennis en hun verstand, er van verkozen te maken... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books