Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Kijkjes in een mooi werk over Chili De Aarde en haar Volken, 1906   By: (1866-1914)

Book cover

This book is a captivating exploration of Chile, providing readers with a glimpse into the rich history, culture, and landscapes of this South American country. Marie Robinson Wright's detailed descriptions and vivid imagery transport readers to the bustling streets of Santiago, the picturesque vineyards of the Central Valley, and the majestic peaks of the Andes mountains.

Wright delves into the diverse ethnic makeup of Chile, highlighting the influence of indigenous Mapuche peoples, Spanish colonizers, and European immigrants on the country's identity. She also sheds light on Chile's political history, from the colonial era to the present day, offering a nuanced perspective on the nation's development.

What sets this book apart is Wright's keen eye for detail and her ability to weave together historical facts with personal anecdotes and observations. Her passion for Chile shines through on every page, making this a truly engaging and informative read for anyone interested in learning more about this fascinating country.

Overall, "Kijkjes in een mooi werk over Chili De Aarde en haar Volken, 1906" is a must-read for anyone looking to deepen their understanding of Chile's past, present, and future. Wright's comprehensive and insightful exploration of the country's culture and heritage will leave readers feeling enlightened and inspired.

First Page:

Kijkjes in een mooi werk over Chili

Marie Robinson Wright

Aan de vrouwen van Chili draagt "met waardeering en bewondering van haar uitstekende hoedanigheden van geest en hart" de schrijfster, Marie Robinson Wright van Philadelphia, haar groot werk The Republic Chile op. Het rijk uitgemonsterde en keurig uitgegeven boek is tegelijk te Philadelphia en te Londen verschenen. Het geeft geen reisverhaal, maar behandelt in een reeks van aangenaam geschreven hoofdstukken Chili's geschiedenis en zijn tegenwoordige regeering, zijn financiƫelen toestand en zijn buitenlandschen handel, de hoofdstad Santiago en den heuvel Santa Lucia, de vloot, het leger, het maatschappelijk leven, kerken en liefdadigheid, de universiteit met bibliotheken en musea, het opvoedingssysteem en den stand van schilder en van beeldhouwkunst. 't Gewaagt van de drie zones, waarin Chili natuurkundig en dus ook uit het oogpunt van zijn flora en zijn fauna te verdeelen valt, van Valparaiso, Chili's eerste handelsstad, en van het chileensch Trouville, 't mooie Vina del Mar; van 't leven op een hacienda, van de wijnproductie en de warme bronnen; van den rijkdom aan salpeter en de Lota mijnen; van de opbrengst aan delfstoffen als goud, zilver, ijzer, koper en steenkool; van spoorwegen en stoombooten, landbouw en industrie, en ten slotte van die verre zuidelijke streken in de langgerekte republiek, Patagoniƫ met Punta Arenas, Vuurland en het eenzame Juan Fernandez... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books