Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Kinderen uit m'n Klas

Kinderen uit m'n Klas by Paulina Jacoba Cohen-de Vries
By: (1884-1923)

Kinderen uit m'n Klas is a heartwarming and insightful book by Paulina Jacoba Cohen-de Vries. The author shares her experiences as a teacher through anecdotes and reflections on the children she has taught over the years. Her storytelling is engaging and full of humor, making this a pleasant and easy read.

Cohen-de Vries' genuine love and passion for teaching shines through in her writing, as she captures the essence of each child and the unique challenges they face. She showcases the importance of patience, understanding, and empathy in nurturing young minds and helping them grow into confident individuals.

The book offers valuable insights into the world of education and the impact teachers can have on their students. It is a touching reminder of the power of connection and the joy that comes from guiding and supporting children on their educational journey.

Overall, Kinderen uit m'n Klas is a delightful and inspirational read for anyone interested in teaching, parenting, or simply appreciating the beauty of childhood. Paulina Jacoba Cohen-de Vries' stories will surely warm your heart and leave you with a renewed appreciation for the young minds around us.

Book Description:
Serie portretjes van kinderen op een volksschool begin jaren '20, eerder verschenen in de NRC.

Voorwoord bij de 1e druk: "Niet zonder schroom trokken de ‘Kinderen uit m’n klas’ voor ‘t eerst de wijde wereld in. Bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant vonden ze een gastvrij onderdak en tot hun groote vreugde werden ze door de lezers van dat blad zeer hartelijk ontvangen. Veel vrienden mochten ze zich verwerven en zelfs ontvingen ze herhaaldelijk de uitnoodiging, om nog eens en dan te samen te verschijnen. Zoo staan ze dan gereed voor de nieuwe reis, trotsch op het keurige pakje, waarin ze voor deze gelegenheid gestoken zijn en echt in hun schik, dat ze voortaan bij elkaar mogen blijven.” (P.J. Cohen-de Vries)


Stream audiobook and download chapters


Review this book (Rated: 5 Stars - 1 vote)Popular Genres
More Genres
Languages
Paid Books