Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Korte Arabesken Bébert le Boucher en André le Pêcheur   By: (1863-1923)

Book cover

Korte Arabesken by Louis Couperus is a captivating collection of short stories that explore the lives of various characters in different settings. From Bébert the Butcher to André the Fisherman, Couperus delves into the complexities of human nature and societal norms.

The writing style is elegant and rich, with vivid descriptions that bring each character and setting to life. Couperus expertly weaves together themes of love, sacrifice, and passion, drawing readers in with his nuanced storytelling.

Each story is unique and thought-provoking, leaving a lasting impression on the reader long after they have finished reading. Couperus showcases his talent for creating complex and multi-dimensional characters, making the reader empathize and connect with them on a deeper level.

Overall, Korte Arabesken is a beautiful and poignant collection of short stories that will delight fans of literary fiction. Louis Couperus' impeccable storytelling skills shine through in this timeless work, making it a must-read for any lover of fine literature.

First Page:

Bébert le Boucher en André le Pêcheur

Louis Couperus

Ik zit in vage avondstemming, geweven uit een beetje spleen, wat meer melancholie, en heel veel verveling op een bankje voor de Quai du Midi, daar waar de visschers van Nice hun barkjes omhoog, op de kade zelve, getrokken hebben, beducht voor boos weér, want de zee schuimt hoog op en de wind waait straf. De kraag van mijn overjas op, en mijn handen in de zakken, en mijn pet getrokken tot over mijn oogen, zit ik te staren en, wat weemoedigjes en alleen, te droomen over de schuimziedende golven. Het zal van nacht wel gaan spoken over de Middellandsche wateren.

Plotseling, links en rechts, verschijnen de beide heeren, Bébert le Boucher en André le Pêcheur. Ik was zoo in trieste stemming, winddoorhuiverd, verloren, zoo weg gedoken in pet en in kraag, dat ik hun twee impozante figuren niet had zien naderen, hun twee diepe stemmen niet had hooren opblageeren, zoo dat ik opschrik, nu ik ze plots herken, links en rechts, ik zittende, op het midden des bankjes.

Zoo, monsieur le duc, zegt André le Pêcheur; zijn we fier van avond en kennen we de oude jongens niet?

Is de duc lijdende aan ongelukkige liefde, dat hij zoo eenzaam in de zee zit te kijken? blageert Bébert le Boucher.

Ik strek twee handen uit, die duchtig worden geschud in pooten van heb ik jou daar... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books