Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Krakatau en de Straat Soenda De Aarde en haar Volken, 1886   By: (1833-)

Book cover

Krakatau en de Straat Soenda De Aarde en haar Volken, 1886 by Edmond Cotteau is a fascinating and informative documentation of the volcano eruption of Krakatau in 1883 and its impact on the surrounding region. Cotteau vividly describes the catastrophic event and its aftermath, painting a vivid picture of the destruction and devastation caused by the eruption.

The author provides detailed information about the geological, geographical, and historical significance of Krakatau, offering readers a comprehensive understanding of the event and its implications. Cotteau's writing is engaging and descriptive, making it easy for readers to visualize the scenes he describes and feel the urgency and fear that the people living in the region must have experienced during the eruption.

Overall, Krakatau en de Straat Soenda is a well-researched and compelling read that sheds light on a significant natural disaster in history. Cotteau's thorough exploration of the topic makes this book a valuable resource for anyone interested in volcanology, geology, or historical events.

First Page:

KRAKATAU EN DE STRAAT SOENDA.

De herinnering aan de ontzettende ramp, die in Augustus 1883 het eiland Krakatau en de naastbij gelegen kusten van Java en Sumatra getroffen heeft, is zoo als het altijd gaat door den stroom van latere gebeurtenissen en indrukken uitgewischt. Toch mogen wij wel aannemen dat zij nog niet zoo geheel verdwenen zal zijn, of de lezers van ons tijdschrift zullen met belangstelling kennis nemen van het volgende verhaal van den heer Edmond Cotteau, die ingevolge opdracht van de fransche regeering, eenige maanden na de ramp, de door de uitbarsting geteisterde streken heeft bezocht en van zijne bevindingen mededeeling gedaan. Van de uitbarsting zelve is niemand der nog levenden getuige geweest; maar uit de verwoestingen, door haar aangericht, kunnen wij eenigermate afleiden, welk schouwspel het noodlottige eiland en de omliggende streek op die vreeselijke Augustusdagen moeten hebben opgeleverd. Wij laten thans het woord aan den heer Cotteau.

Den 11 Mei 1884 bevond ik mij, na een zeer interessant uitstapje naar Serawak (Borneo), te Singapore. De Oxus , van de Compagnie des Messageries maritimes, was juist aangekomen; aan boord bevonden zich mijne twee vrienden, de heeren Bréon en Korthals, aan wie met mij, van wege het ministerie van onderwijs, eene wetenschappelijke zending was opgedragen naar de straat Soenda en het vulkanische eiland Krakatau... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books