Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

La Mare Balena   By:

Book cover

La Mare Balena by Victor Català is a mesmerizing and haunting tale that delves into themes of grief, isolation, and the endurance of the human spirit. Set in a small coastal village, the story follows a young woman named Maria who becomes obsessed with a mysterious and otherworldly whale that washes ashore.

As Maria struggles to come to terms with the loss of her father and the changing dynamics of her family, she forms a deep and almost spiritual connection with the whale, seeing it as a vessel for her own emotions and desires. Català's writing is poetic and evocative, painting a vivid picture of the harsh and unforgiving landscape that Maria inhabits.

The novel is rich in symbolism and metaphor, with the whale serving as a powerful symbol of both death and rebirth. Through Maria's journey, Català explores the ways in which grief can shape and transform us, ultimately leading to a sense of acceptance and understanding.

La Mare Balena is a beautifully written and deeply moving work that will stay with readers long after they have turned the final page. Català's exploration of grief, loss, and the transcendent power of nature is as timely and relevant today as it was when the book was first published. Fans of literary fiction and magical realism will find much to love in this captivating and thought-provoking novel.

First Page:

LA MARE BALENA

Ricardet era fill d'un bon home del poble que, de jovenet, havia anat a Barcelona per fer de mosso de cafè en el que un parent llunyà tenia en una barriada extrema de la ciutat: allà es casà amb la filla de l'amo, i anant temps no molt temps havia esdevingut amo ell mateix, per mort del sogre que, darrera el taulell, havia arreplegat, junt amb uns pocs milerets de duros, una malaltia de pit que l'acabà abans d'arribar a la vellesa. El gendre ho havia heredat tot: establiment, cabal i malaltia; i quan sos lleus, trepanats com bresques i plens de la pols infecta del cafè, foren sols niers de microbis incomptables, els metges li ordenaren reposar , deixar el negoci i anar se'n a fora. Aleshores el bon home pensà en el poble nadiu, i, ofegant recances de la muller i ambicions pròpies, vengué el cafè i emprengué el camí de son exili, amb la tristor als ulls, la lassitud als membres i la mort arrupida en les entranyes.

Ja en el poble, comprà una caseta vora el mar i s’hi instal·là amb l'esposa i el fill, esperant mansament l'hora en que el destí hagués decretat l'execució de la sentencia. Durant el primer temps,

passejava per la platja, donant conversa als mariners, o se n'entrava, per tirada invencible, en les tavernes properes, no fent hi consum, però ensinistrant, amb consells pràctics i maules de l'ofici, els taverners amics; després, se quedava ja a casa els dies rúfols: darrerament, a mida que el mal empitjorava, gairebé no eixia mai, ara fent llit, ara arribant se fins al balcó, i allí, groc i rexuclat, amb la barba de tres dies i l'alè entrebancat, se passava les hores en un balancí, guaitant llargament, hipnòticament, el tragí de la platja, l'anar i venir de la gentada, la frescor de la mar, l'enriolament del cel, la professó cerimoniosa de les barques, que marxaven cap al lluny, com teoria de verges sagrades en espectacle de ritual... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books