Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

La Parada   By: (1858-1939)

Book cover

La Parada by Joaquim Ruyra is a captivating and thought-provoking novel that explores themes of love, sacrifice, and loss. Set in Barcelona during the early 20th century, the story follows the lives of two siblings, Marta and Lluis, as they navigate the challenges of poverty and social inequality.

Ruyra does an excellent job of creating a vivid and atmospheric setting, bringing to life the bustling streets of the city and the struggles of its working-class inhabitants. The characters are well-developed and relatable, and their relationships with each other are complex and realistic.

One of the strengths of the novel is its exploration of the impact of societal expectations and norms on individual lives. Marta and Lluis' choices are influenced by the expectations of their family and society, leading to difficult decisions and sacrifices that shape the course of their lives.

Overall, La Parada is a compelling and emotionally resonant novel that will leave readers thinking long after they have finished the last page. Highly recommended for fans of historical fiction and literary dramas.

First Page:

AVE MARIA PURÍSSIMA

Quants d'anys han passat, amics lectors, d'ençà que a les portes del meu primer i darrer llibre de proses ens coneguérem, tot llegint hi la mateixa devota inscripció, que encapçala el present! Aleshores, en acomiadar me, us vaig prometre que, si Déu Nostre Senyor em mantenia el delit i vosaltres trobàveu agradosa la meva obra, no trigaria a posar vos en d'altres a les mans. I, certament, vosaltres la rebéreu amb tant d'entusiasme que jo no podia pas desitjar més. Si me'n vaig sentir d'elogis! Si en vaig heure d'enhorabones! Doncs bé, això, que en vosaltres era tot generositat i noblesa, fou sense dubte un mal per a mi, perquè (vull confessar públicament aquest secret del meu cor) va estufar se'm en tanta de manera la vanitat, que ja el rei no m'era bon mosso, ni cap barret prou lluent, i vaig creure que, si ventava una crescudeta més, aviat Cervantes i els més grans prosadors no podrien de menys que cridar me al rengle. Mireu si n'era de presumptuós! Ah!... però era un estat d'esperit molt agradable.

No en vaig dir res a ningú, és clar; al contrari, vaíg ésser prou discret per a amagar el meu estufament sota una llarga sobrevesta de modèstia, que em vaig endegar a faisó de certes faldilles amb corrioles, que una meva cosina molt fecunda solia usar, en fer se grossa; i així vaig anar tirant, com tants d'altres, que pateixen del mateix mal i, el disimulen amb el mateix artifici... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books