Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Grashalmen   By: (1819-1892)

Book cover

Grashalmen is a beautifully written collection of poetry that captures the essence of nature and the human experience. Walt Whitman's words flow effortlessly, drawing the reader into a world of meadows, grasses, and the wonders of the natural world.

Throughout the book, Whitman explores themes of connection, spirituality, and the cyclical nature of life. His poems are filled with vivid imagery and powerful emotions, creating a sense of wonder and awe in the reader.

The language in Grashalmen is both simple and profound, with Whitman's unique style shining through in every line. His use of free verse and unconventional structure adds to the beauty and complexity of the poems, making them a pleasure to read and contemplate.

Overall, Grashalmen is a timeless collection of poetry that resonates with readers of all ages. Whitman's words have a way of staying with you long after you finish reading, leaving a lasting impact on the soul. This book is a must-read for anyone who appreciates the beauty of the natural world and the power of poetry to inspire and uplift.

First Page:

"...............dit is geen boek, Die 't aanraakt, raakt een mensch aan." (W. W. "Tot ziens!")

WALT WHITMAN

GRASHALMEN

(LEAVES OF GRASS)

VERTAALD DOOR MAURITS WAGENVOORT

MET PORTRET VAN DEN DICHTER

1917

GEDRUKT TER DRUKKERIJ "DE DEGEL", AMSTERDAM.

[Illustratie]

WERELDBIBLIOTHEEK

ONDER LEIDING VAN L. SIMONS.

UITGEGEVEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR AMSTERDAM

INLEIDING

Een korte inleiding schijnt mij gewenscht. Van een reis, in 1892, door de Vereenigde Staten van Noord Amerika, bracht ik als kostbaarste herinnering de Leaves of Grass van Walt Whitman mee. Tijdens mijn reis ging er geen dag om zonder dat ik iets van hem las, en nog lang daarna nam ik dagelijks het boek op om te herlezen. Diep was de indruk geweest, dien ik van den arbeid en het leven der Noord Amerikanen had ontvangen, diep was de indruk, dien ik van de Leaves of Grass ontving. Deze poƫmen, docht mij, geven een kort begrip van wat ik met bewondering en eerbied, soms met verbijstering heb gezien; zij zijn een verkleind beeld der geweldige republiek, het leven van Amerika verpuurd door liefde en denken van een universeel dichter. Toch geven zij meer dan de "athletiscihe republiek": zij openen heerlijke visioenen van wording, ontwikkeling en voortgang in steeds groeiend recht: het Universum aanschouwd door een Amerikaan, wien de Menschheid eens een plaats zal aanwijzen te midden der groot edelsten van allen tijd... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books