Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Los Cent Consells del Consell de Cent   By:

Book cover

First Page:

LOS CENT CONÇEYLS DEL CONÇEYL DE CENT escrits de ma de Fra Feliu Piu de Sanct Guiu canonie de la Seu ab altres Maximes e Veritats que shi enclouen e son en vers.

PROLECH DEL BIBLIOFIL

Per Sant Joan farà deu anys que va posarse a la venda en les llibreries de Barcelona un cuadernillo estampat a Montpeller, titulat «Conçells, Maximes y Veritats dictades per la Sapiencia Divina a Fra Pere Benet de Sanctes Creus». Era editat el tal aplech de refrans, per un senyor de Mitjdia de França anomenat Frederic Lluis de la Forestau. En el prefaci feya constar el dit senyor, qu'el llibre qu'ell publicava era sols la reproducció d'un manuscrit del segle XIV trovat en un convent de Carcassona, y original del dit frare de Sanctes Creus.

L'any passat, regirant alguns escrits catalans antichs, en la Bibliothèque Nationale de Paris entre els qu'allí havien sigut enviats desde les biblioteques i arxius de províncies, per mor de la nova Secció de Manuscrits de llengues romanes que s'ha obert en el departament de la dita Biblioteca, vaig trovarhi un document qu'em va sorpendre al primer cop d'ull. El títul que portava el cuadernillo en les cubertes era el de Los Cent Conceyls del Conceyl de Cent . Darrera hi havia un escrit d'un Senescal del rey d'Aragó qu'el va comprar en una parada de llibres venturers a Nàpols. Impulsat per la curiositat vaig fullejarlo, y quina no va ser la meva sorpresa al trovarhi una infinitat dels refrans dels Concells, Maximes y Veritats de Fra Pere Benet de Sanctes Creus, y al veurer qu'en el prolech escrit de mà de l'autor hi figurava el dit Fra Pere, no com el qu'escrigué el dit llibre, sinó sols com a un dels que l'havien visurat. Cotejant després les dates vaig veure que la del còdice que tenia a la mà era anterior, y allavores vaig explicarmho tot.

El bon senyor de la Forestau havia pres com original lo que n'era tant sols una copia feta per algun frare ignorant (que també n'hi havien), el qual havent sentit de boca de Fra Pere alguns Consells, o haventne trovat alguns d'apuntats en troços de paper, els havia pres tot seguit per fills del senderi del dit Reverend. La distinta ortografia, algunes diferencies molt més racionals en el primer que en el segon, el número 100 a que arribaven els primers en lloch del 69 dels segons, en fi, una infinitat de detalls, no deixaven cap dupte de què el primer era el veritable y únic exemplar dels cèlebres Concells. A més, els dibuixos qu'acompanyaven a l'autèntic, y que reproduim pel fotogravat, són superiors en puresa y caràcter als ninots de romanço del segon, y per altra part més numerosos. En el segon s'en hi troven alguns que hi manquen en el primer y és que, evidentment hi foren introduits per mans poc expertes.

May s'hauria pogut dir am més rahó que en els pots petits és allà hont hi hà la bona confitura , perquè dupto qu'es puguin trovar més màximes morals, ni més profitoses veritats en menos lletres. De l'autor d'aquêt llibre si que s'en pot dir allò de què té molta lletra menuda, y am més rahó encara s'el podria comparar al gran Justus Liebig puix que son escrit és un verdader extret de carn espiritual , essentne sos concells concentrats globulillos de moral , molt més actius qu'els dels metges homeòpatas. Ja sé que se m'objectarà que la moral és una ciencia profunda que deu basarse en l'estudi de l'home físic é intel·lectual, sobre tot de la seva sensibilitat, que perquè es practiquin las verdaderes lleys morals és precís, primer un medi apropòsit, modificant els que no ho són, y després una adaptació llarga, y la transmisió d'aquesta per l'herencia, y qu'encare així, hi han casos d'atavisme que reprodueixen els tipos estrafalaris anteriors; però no cal pas respondre, puix que tot això no són més que romanços de gent moderna; perquè y sinó ¿ahont aniria a parar la sabiduria dels antichs, sobretot la sabiduria religiosa popular? ¿Què més sabi y més pregond qu'els Refrans, els Proverbis y las Màximes? És veritat qu'ells no han emancipat a ningú; que no han inventat cap ciencia; que no han mudat cap tarugo social; y que no han canviat cap govern... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books