Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Magie bij de Grieken en de Romeinen   By: (1872-1960)

Book cover

In "Magie bij de Grieken en de Romeinen," Karel H.E. de Jong takes readers on a fascinating journey through the world of magic in ancient Greece and Rome. De Jong's meticulous research and engaging writing style make this book a must-read for anyone interested in the history of magic.

One of the highlights of the book is the detailed exploration of the various forms of magic practiced by the ancient Greeks and Romans, from curses and divination to love spells and protective amulets. De Jong provides insights into the beliefs and practices surrounding magic in these ancient civilizations, shedding light on how these practices were intertwined with everyday life.

In addition to discussing the different types of magic, De Jong also delves into the roles of magicians, sorcerers, and witches in ancient society, providing a nuanced understanding of their place in the cultural and religious landscape of the time. He also examines how magic was viewed by the authorities and the general populace, offering a comprehensive look at the social attitudes towards magic in the ancient world.

Overall, "Magie bij de Grieken en de Romeinen" is a well-written and informative book that offers valuable insights into the practice of magic in ancient Greece and Rome. De Jong's expertise and passion for the subject shine through in this engaging and illuminating read.

First Page:

VOLKSUNIVERSITEITS BIBLIOTHEEK

onder redactie van de Vereeniging "V.U.B."

Prof. Dr. J. DE ZWAAN, Groningen, Voorzitter ; Prof. Dr. Ph. KOHNSTAMM, Amsterdam, Ondervoorzitter ; Dr. N. ADRIANI; Prof. Mr. D. VAN BLOM; Prof. Dr. J. BOEKE; Prof. Dr. H. BOLKESTEIN; Prof. Dr. F.J.J. BUYTENDIJK; RADEN Dr. HOESEIN DJAJADININGRAT; H.J.G. JANSSEN VAN RAAY; Prof. Mr. J. VAN KAN; Prof. Dr. J.W. PONT; Prof. Mr. N.W. POSTHUMUS; Prof. Dr. A.H.M.J. VAN ROOY; Prof. Dr. C. SNOUCK HURGRONJE; IR. J.A.G. VAN DER STEUR; Dr. H.H. ZEIJLSTRA Fzn., Deventer, Secretaris .

7

HAARLEM DE ERVEN F. BOHN 1921

DE MAGIE BIJ DE GRIEKEN EN ROMEINEN

DOOR

Dr. K.H.E. DE JONG, Privaat docent aan de Rijks Universiteit te Leiden.

HAARLEM DE ERVEN F. BOHN 1921

VOORREDE .

De magie is in wezen handelen, actief optreden bij uitnemendheid en wel met behulp van wonderbaarlijke of wonderbaarlijk werkende middelen, zij doet blijken dat de mensch krachten bezit, die buiten het bereik van de algemeen erkende zintuigen vallen; zij leidt tot de overtuiging dat onze ziel den "dood" overleeft en dat er nog andere intelligenties zonder cellichamen bestaan. Wat de religie betreft, deze onderscheidt zich van de magie hoofdzakelijk daarin, dat zij tegenover de "hoogere" machten uitteraard eene passieve houding aanneemt, een onderscheid, dat zich echter niet streng laat doorvoeren, zooals bijv... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books