Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Martelaren van Rusland   By: (1798-1874)

Martelaren van Rusland by Jules Michelet

Martelaren van Rusland by Jules Michelet is a powerful and enlightening book that delves into the history of Russia's religious persecution and the bravery of those who stood strong in the face of adversity. Michelet's writing is both compelling and informative, offering readers a detailed account of the struggles faced by Russian Christians throughout history.

The book provides a moving exploration of the sacrifices made by countless individuals who were willing to endure persecution and even risk their lives for their faith. Michelet does an excellent job of capturing the resilience and unwavering faith of these martyrs, making their stories truly come to life on the pages.

Overall, Martelaren van Rusland is a thought-provoking and emotionally gripping read that sheds light on a lesser-known aspect of Russian history. It serves as a reminder of the importance of religious freedom and the courage of those who have fought for it. This book is a must-read for anyone interested in history, religion, or human rights.

First Page:

Wereld Bibliotheek

Onder leiding van L. Simons

MARTELAREN VAN RUSLAND

door

JULES MICHELET

vertaald en van korte aanteekeningen voorzien door S. J. Bouberg Wilson

Uitgegeven voor de Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur door G. Schreuders Amsterdam

INLEIDEND WOORD.

Jules Michelet's "Les Martyrs de la Russie" is een halve eeuw oud. Het verscheen in 1854, toen Russische toestanden de verontwaardiging van geheel Europa gaande maakten.

Dat we het nu (en voor het eerst) in het Nederlandsch geven, vindt ten deele zijn verklaring in het feit, dat het, hoewel zoo oud, niets verouderd blijkt. Michelet, de groote liberale Fransche geschiedschrijver van het midden der negentiende eeuw, heeft in dit werkje den geest van het Russische volk, van overheid en onderdrukten, met groote scherpte geschetst. Zijn boekje was een revolutionnair pamflet, bestemd om de Russische officieren te winnen voor de vrijheidszaak, en dat merken we ook aan de bloemrijkheid en de rethorika van zijn stijl, aan het veelvuldige gebruik van de "phrase"... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books