Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Mijnheer Snepvangers   By: (1879-1965)

Book cover

"Mijnheer Snepvangers" by Lode Baekelmans is a charming and heartwarming novel set in a small town in Belgium. The story follows the life of the titular character, Mijnheer Snepvangers, a kind and gentle man who is well-loved by the community. The novel beautifully captures the simplicity of small-town life and the importance of human connections.

Baekelmans expertly weaves a tale that is both nostalgic and endearing, drawing readers into a world that feels both familiar and enchanting. The characters are well-developed and relatable, and the plot is engaging and filled with surprising twists and turns. The author's writing style is evocative and lyrical, creating a vivid and immersive reading experience.

Overall, "Mijnheer Snepvangers" is a delightful and uplifting novel that celebrates the power of kindness, friendship, and love. It is a story that will linger in the hearts of readers long after they have finished the last page. Highly recommended for anyone looking for a heartwarming read that will leave them with a smile on their face.

First Page:

LODE BAEKELMANS

MIJNHEER SNEPVANGERS

AMSTERDAM P.N. VAN KAMPEN & ZOON

HOOFDSTUK I.

VILLA YVONNE.

Mijnheer Snepvangers en Madame Snepvangers, geboren Verstraete, hadden jaren gediend bij Notaris Boeykens in de Hobokenstraat. In het statig, oude huis werd de vrijage van den heerenknecht met de keukenmeid niet opgemerkt of stilzwijgend geduld. Daarbij gaf de minnehandel geen aanstoot, geen stoornis in den dienst. Beiden waren zeer degelijk en ernstig, en alle aardsche zotternij was hun oogenschijnlijk vreemd. Om de veertien dagen profiteerden zij van een half Zondagmiddagverlof om te wandelen en om plannen voor de toekomst te beramen. De andere Zondagen, wanneer bovenmeid en koetsier op gang waren, zaten zij gezellig voor het keukenraam uit te rekenen wat er nog aan hun spaarpot ontbrak. Jaren lang hadden zij zoo hun leven gesleten, gierig gespaard hun loon En de fooien, tot zij eindelijk een flinken duit bezaten. En op een Zondag, zij waren toen zes en dertig jaar geworden, was de beslissing gevallen. Een eenige gelegenheid bood zich aan om een bloeiende kruidenierszaak over te nemen en hun eigen meester te worden. Spitsvondig onderzochten zij de kansen om noch Mevrouw noch den Notaris te krenken, vermits zij in de buurt bleven en de oude meesters goede klanten konden wezen. Daarbij was de bescherming niet te versmaden voor kleine lieden! Toen zij het eens waren dat Snepvangers M... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books