Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Naimisen juoruja Kuvaelma kansan elämästä   By: (1827-1913)

Book cover

In "Naimisen juoruja Kuvaelma kansan elämästä," Pietari Päivärinta offers readers an intimate glimpse into the everyday lives and struggles of Finnish people in the 19th century. Through a series of interconnected stories and characters, Päivärinta showcases the complexities of marriage, family dynamics, and societal expectations in a rural village setting.

The author's keen observations and rich descriptions bring to life the joys and sorrows of the characters, making them relatable and endearing to readers. Päivärinta captures the nuances of human relationships with great sensitivity, highlighting the universal themes of love, betrayal, and redemption.

While the narrative can be slow-paced at times, Päivärinta's lyrical prose and attention to detail create a vivid portrait of a bygone era. Overall, "Naimisen juoruja Kuvaelma kansan elämästä" is a captivating read that offers valuable insights into Finnish history and culture.

First Page:

NAIMISEN JUORUJA

Kuvaelma kansan elämästä

Kirj.

P. PÄIVÄRINTA

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1882.

JOHDANTO.

Eräässä paikkakunnassa on muiden joukossa kaksi talonpojan taloa; Kolkkila on toisen ja Kirrilä toisen nimi. Talot ovat siksi liki toisiaan, että talojen asukkaat tuntevat hyvin toisensa sisällisestikö? ei, ei, niin tarkoin eivät he ainakaan kaikin tunteneet toisiansa, vaan tuo tunteminen oli paremmin ulkonaista tuntemista, nimittäin semmoista tuntemista, kuinka rikkaita kummankin talon asukkaat olivat, kuinka paljon heillä oli maallisia tavaroita, kuinka paljon heillä oli lapsia, kuinka he olivat komeoita, kuinka paljon heillä oli kunniaa j.n.e., semmoista tuntemista oli ainaki suurimmalla osalla noiden talojen asukkailla toisistansa. Kertomuksessamme nimitämme kummankin talon isäntää talojensa nimellä, toista Kolkiksi ja toista Kirriksi.

Katselkaamme kummankin noiden talojen sekä sisällisiä että ulkonaisia asioita erikseen.

Kolkkila oli vielä velkainen talo ja sen isännällä ja emännällä oli niin paljon lapsia, että heitä määrittävä luku oli lähinnä kymmenen numeroa, alhaalta päin lukien. Lapset elivät kaikki ja olivat terveitä ja virkkuja lapsia; heistä oli toiset isompia, toiset pienempiä, tiettypä se... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books