Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Op de jacht in Mozambique De Aarde en haar Volken, 1909   By:

Book cover

"Op de jacht in Mozambique" is a fascinating and eye-opening account of Guillaume Vasse's hunting adventures in Mozambique in 1909. Through vivid descriptions and engaging storytelling, Vasse provides readers with a glimpse into the natural beauty of the African landscape and the thrill of hunting exotic game.

While some may find the hunting aspect controversial, Vasse's passion for the sport and respect for the wildlife he encounters shine through in his writing. His interactions with the local people and exploration of the culture add depth to the narrative, offering readers a more well-rounded perspective on the region.

Overall, "Op de jacht in Mozambique" is a captivating read that will appeal to those interested in adventure, wildlife, and the rich tapestry of Africa. Vasse's firsthand account offers a unique glimpse into a world that is both foreign and familiar, making it a worthwhile read for anyone seeking to expand their horizons.

First Page:

OP DE JACHT IN MOZAMBIQUE

Naar het Fransch van Guillaume Vasse.

Als in het aanstaand voorjaar president Roosevelt van zijn ambt zal zijn ontheven en van een welverdiende rust zou kunnen genieten, gaat hij de jacht op groot wild in Afrika ondernemen, om dus veel vermoeienissen en ontberingen tegemoet te gaan, maar die zijn nog altijd sportlievend gemoed een aangename afwisseling zullen bezorgen. Onlangs heeft een Franschman, de heer Guillaume Vasse, in de Tour du Monde het een en ander verteld over zijn ervaringen en waarnemingen in Oost Afrika aan de kust van Mozambique, waar hij ook als jager een tijdlang verbleef.

Hij was met zijn vrouw van Beira het binnenland ingegaan met den spoorweg, die tweemaal per week van Beira naar de Kaap vertrekt door Rhodesië. Maar ze zouden niet zoo ver gaan, want hun eindstation was Massikessé, centrum van een belangrijk mijndistrict dichtbij de grens van de engelsche bezittingen. Met hen vertrok tegelijkertijd een massa bagage van proviand, patronen, geneesmiddelen, kleederen, instrumenten, enz. De heer Vasse had namelijk een opdracht van den minister van openbaar onderwijs, om in die streek door geografisch werk de opnemingen van eenige fransche reizigers te voltooien en verzamelingen mee te brengen, die op de fauna, de flora en de ethnologie betrekking hadden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books