Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Op den Uitkijk, Jaargang 1909 Bijblad bij De Aarde en haar Volken   By:

Book cover

Op den Uitkijk, Jaargang 1909 is a fascinating collection of articles from the early 20th century that provide a unique glimpse into the world at that time. The variety of topics covered in this book is impressive, ranging from travel stories and cultural insights to scientific discoveries and historical events.

The writing style is engaging and informative, making it easy for readers to immerse themselves in the different stories and perspectives presented. It is clear that the contributors put a lot of effort into their research, as each article is well-written and well-researched.

Overall, Op den Uitkijk, Jaargang 1909 is a valuable resource for anyone interested in history, culture, and society during the early 20th century. It offers a rich tapestry of information that will appeal to readers of all ages and backgrounds. Highly recommended for those looking to expand their knowledge and understanding of this fascinating period in history.

First Page:

OP DEN UITKIJK.

VAN DEN OOSTERSCHEN SPOORWEG IN TURKIJË.

Het beslag, dat de Bulgaren gelegd hebben op den spoorweg door Oost Roemelië, brengt allerlei belangen in gevaar; vooral duitsche en oostenrijksche maatschappijen worden erdoor getroffen. Die Oriënt spoorweg is als een ruggegraat van alle verbindingen op het Balkan schiereiland en speelt dus in het europeesche verkeerswezen een groote rol.

Het personenvervoer op deze lijn is zóó geregeld, dat éénmaal per dag de zoogenaamde Conventietrein rijdt en driemaal 's weeks de veelgenoemde Oriënt express. Het voornaamste verschil tusschen beide treinen is, dat de Oriënt express langzaam, maar de Conventietrein nog langzamer gaat.

Voor den 655 K.M. bedragenden afstand van Konstantinopel tot Sofia heeft de Oriënt express 17 uren noodig, zoodat de trein per uur nog geen 40 K. M. doet. De Conventietrein heeft echter nog vijf uren meer noodig. Het langzame tempo brengt dit voordeel mee, dat de wagens bijzonder zacht rijden en zoo weinig schokken, als zelden op spoorwegen het geval is. Ook moet erkend, dat de wagens op deze oostersche lijnen goed en sierlijk zijn ingericht. Alleen in zulke rijtuigen is het dan ook mogelijk, zulke groote afstanden als van Konstantinopel naar Parijs in éénen door in drie en een halven dag af te leggen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books