Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Panayam ng Tatlong Binata — Unang Hati   By:

Book cover

"Panayam ng Tatlong Binata — Unang Hati" by Cleto R. Ignacio is a compelling and thought-provoking novel that delves into the lives of three young men and their journey towards self-discovery. The author masterfully weaves together complex themes of identity, friendship, and societal expectations, creating a rich and engaging narrative.

Through the perspectives of the three main characters, Ignacio explores the struggles and triumphs of coming of age in a rapidly changing world. Each character is well-developed and relatable, making it easy for readers to empathize with their experiences and emotions.

The writing style is elegant and immersive, drawing readers in from the very first page and keeping them engaged until the end. The story is beautifully crafted, with each chapter adding depth and complexity to the overall narrative.

Overall, "Panayam ng Tatlong Binata — Unang Hati" is a captivating and emotionally resonant novel that will linger in the minds of readers long after they have finished reading. Ignacio's insightful exploration of the human experience makes this book a must-read for anyone looking for a poignant and thought-provoking story.

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

=PANAYAM NG TATLONG BINATA TINULA NI

Cleto R. Ignacio

CONCEPCION, MALABON, RIZAL=.

BAHAY PALIMBAGAN ni P. SAYO BALO ni SORIANO

MAYNILA

TEL. 3099.

UNANG PAGKAPALIMBAG 1921

Rosario 225 Binundok .

TINIG KASALUKUYAN

O

=KUWENTO=

NG

=Tatlong Binatang=

SI

=Brillo, Electo at ni Brindo=

UNANG HATI

=PAUNAWA=

Bagaman di ninyo gawi ang maglibang sa gawa nang isang walang wastong malay na gaya ko nangang hindi nasilayan ni munting banaag niyong karunungan .

Paanhin mo'y laking tuwa na nang dibdib na handugan kita nang pamawing hapis utang kong dakila kundi ipagkait ang iyong hinahong manga paglilirip .

Labis ang saganang pasasalamat ko kundi ka mayamot at pagtamanan mo na basahin yaring alay ko sa inyo ulirang usapan nang binatang tatlo .

At mapagkukunan mo rin nang uliran kung hindi ka lubhang may pagkapihikan at di lahi niyong mahilig sa bagay na likuin kahi't matuwid na daan .

Sabi ko'y tigila't ang pantas mong lining ang may kaya'y sukat pakatalastasin ang sirang talata'y gawin ang ibigi't ang tula'y huwag mo lamang na baguhin ... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books