Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Pasáček Ali Pověst z východu   By: (1904-1960)

Book cover

Pasáček Ali Pověst z východu by František Omelka tells the captivating story of Ali, a young shepherd living in a remote village in Eastern Europe. The novel beautifully depicts Ali's struggles and triumphs as he navigates the challenges of rural life, love, and family.

Omelka's writing is rich and vivid, transporting the reader to a different time and place with its detailed descriptions and immersive storytelling. The characters are well-developed and complex, making it easy to become emotionally invested in their journey.

The novel also explores themes of tradition, identity, and the clash between old ways and modernity, adding depth and nuance to the story. Omelka does a fantastic job of exploring these themes through the lens of Ali's experiences, making the narrative both engaging and thought-provoking.

Overall, Pasáček Ali Pověst z východu is a beautifully written and captivating novel that will appeal to readers who enjoy historical fiction and stories of resilience and hope. I highly recommend it to anyone looking for a compelling and immersive read.

First Page:

PASÁČEK ALI

POVĚST Z VÝCHODU

Vypravuje František Omelka

Obrázky Jaromíra Vraštila

KNIHOVNA VLAŠTOVIČKY SVAZEK 16

Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, společnost s r. o., Praha VII, Belcrediho čís. 4, Brno, Kounicova čís. 34, Banská Bystrica

Sirotek.

Ali seděl na louce a hrál na flétnu. Dovednými prsty vyluzoval kouzelné tóny, které se slévaly v líbezné písně.

Stádo ovcí bylo již napaseno. Některé ovečky si lehly do trávy. Jiné vesele skotačily a jejich zvonky podivuhodně doplňovaly hru malého pasáčka.

Pojednou se ozval temný hukot. Takový zvláštní, jako by v dálce zahřmělo.

Ali se překvapeně zadíval na oblohu. Co to má znamenat? Že by se blížila bouře? Ale jak by se mohla blížit, když obloha je samá modř a sluníčko krásně svítí!

Snad se mu to jen zazdálo, když byl tak pohřížen do hry. Bezstarostně mávl rukou, usmál se na ovečky a chtěl hráti dále.

Sotva však přiložil flétnu k ústům, ozval se hukot znovu. Tentokrát již tak zřetelně, že i ovce zneklidněly. Ty, které dosud ležely, polekaně vyskočily a shlukly se okolo svého pasáčka. I věrný pes Blesk přiběhl k Alimu a lísal se u jeho nohou.

Ali nevěděl, co má dělat. Podivná úzkost mu sevřela hruď... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books