Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Faidoni Platonin keskustelma Sokrateen viimeisistä hetkistä ja sielun kuolemattomuudesta   By: (427? BC - 347? BC)

Book cover

I recently read an intriguing book that delves into the final moments of Socrates and the concept of the immortality of the soul. The author presents a fictional dialogue between Socrates and his disciple Phaedo, offering a philosophical exploration of death and the afterlife.

The dialogue is thought-provoking and engaging, inviting readers to ponder timeless questions about the nature of existence and the soul. The author skillfully weaves together philosophical ideas and historical context, creating a compelling narrative that is both informative and entertaining.

Overall, Faidoni Platonin keskustelma Sokrateen viimeisistä hetkistä ja sielun kuolemattomuudesta is a captivating read that will appeal to anyone interested in philosophy, metaphysics, or classical literature. I highly recommend it to those looking for a stimulating and intellectually rewarding book.

First Page:

FAIDONI, PLATONIN KESKUSTELMA SOKRATEEN VIIMEISISTÄ HETKISTÄ JA SIELUN KUOLEMATTOMUUDESTA.

Kreikan kielestä käänsi ja selityksillä sekä johtavalla alkulauseella varusti T:ri J. W. Calamnius.

Ensimmäisen kerran julkaissut Weilin ja Göös 1882.

Alkulause.

Jaloin kreikkalainen henki ja ajattelija, ylevä Platoni, ilmestyy täten ensi kerralta suomalaisessa puvussa. Hän esiintyy yhdellä kansantajuisimmalla teoksellaan. Kaikista Platonin mainioista keskustelmista eli "dialogeista" on nimittäin Faidoni itse pää aineensa, sielun kuolemattomuuden, puolesta tajuisimpia, jonka ohessa kuvaus viisaan Sokrateen viime hetkistä on mitä miellyttävin.

Alkulauseessa ennen suomentamaani "Aristoteleen Runousoppi" kirjaan olen jo ollut tilaisuudessa lausumaan, miten tarpeellinen vanhain klassillisten teosten saaminen käännösten kautta suomalaiseenkin kirjallisuuteemme on, koska vanhalla klassillisella kirjallisuudella, suuremmassa määrässä kuin milläkään muulla, on ylentäväinen ja puhdistava voima sen jalon hengen kautta, joka sen teoksissa ilmestyy. Jos kenenkään, niin on näin laita syvämielisen ja ihanteellisen Platonin teosten laita. Tästä kylliksi syytä saada häntä jospa pienenkin teoksen kautta suomalaiseen kirjallisuuteemme.

Tämä käännös on jo moniaita vuosia sitten ollut valmiina, vaan astuu nyt julkisuuteen melkoisesti korjattuna... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books