Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Proefnemingen van de particuliere beweeging der spieren in de kikvorsch   By: (1637-1680)

Book cover

In "Proefnemingen van de particuliere beweeging der spieren in de kikvorsch," Jan Swammerdam provides a detailed and groundbreaking study on the movement of muscles in frogs. By conducting meticulous experiments and observations, Swammerdam sheds light on the complex and intricate mechanics of muscle movement in these amphibians.

The book is a valuable resource for researchers and scholars interested in anatomy, physiology, and biomechanics. Swammerdam's meticulous methodology and keen observations offer a deep understanding of muscle movement in frogs, making this book a significant contribution to the field of biology.

Overall, "Proefnemingen van de particuliere beweeging der spieren in de kikvorsch" is a must-read for anyone interested in the study of muscle movement and biomechanics. Swammerdam's thorough research and insightful analysis make this book a valuable addition to the scientific literature.

First Page:

PROEFNEMINGEN

van

de particuliere beweeging der Spieren in de Kikvorsch,

die in het gemeen op alle de bewegingen der spieren in de menschen en beesten toegepast worden.

Uit:

"DE BIJBEL DER NATUURE",

door

JAN SWAMMERDAM.

Proefnemingen van de particuliere beweeging der spieren in de kikvorsch, die in het gemeen op alle de bewegingen der spieren in de menschen en beesten toegepast worden.

Hoe gewigtig en ook moejelyk het is, om de waare beweegingen der Spieren te verklaaren, dat blykt ons uyt de menigvuldigheid der experimenten, dewelke de gaauste verstanden daar van tyt tot tyt omtrent gedaan hebben; sonder dat men tot nog toe de waare oorsaak daar van heeft kunnen ontdekken; waar daar ook de seer groote nuttigheid ende gewigtigheid der kennis, die uyt deese wetenschap sou volgen, tot nog toe in de donkere windelen der onwetendheid geinvolveert is. En dit is de reeden, dewelke my beweegt, om eenige experimenten, die ik al over lang omtrent deese saak gedaan heb, in het ligt te geeven, en alsoo ik die van een seer groote consequentie en gewigt oordeel, soo sou ookmyn versoek zijn, om die ernstig te willen naadenken, en op den toetsteen der waarheid te stellen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books