Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Reis naar Merw De Aarde en haar Volken, 1887   By:

Book cover

"Reis naar Merw De Aarde en haar Volken, 1887" is a captivating travelogue that takes readers on a journey to Merw, a fascinating and little-known region of the world. The anonymous author provides detailed descriptions of the landscapes, people, and cultures encountered during their expedition, painting a vivid picture of life in this remote corner of the globe. The narrative is both informative and engaging, offering insights into the customs and traditions of the diverse inhabitants of Merw. The author's writing style is immersive, drawing readers into the story and making them feel like they are experiencing the journey firsthand. Overall, "Reis naar Merw De Aarde en haar Volken, 1887" is a compelling and thought-provoking read that offers a unique perspective on a lesser-known part of the world.

First Page:

REIS NAAR MERW.

I

Tiflis , 19 Augustus 1886. Op den middag van den derden Augustus over de boulevards te Parijs wandelende, de hitte ondragelijk te vinden, en om die te ontvlieden een kaartje te nemen voor den exprestrein, welke dien eigen avond naar de Levant vertrekt; dan, als in een droom, dwars door Duitschland heen te vliegen, in ijlende vaart den geelachtigen Donau af te zakken, de stormen van de ongastvrije Zwarte zee te trotseeren; onder de geduchte batterijen van Batoem aan wal te stappen; van verre de besneeuwde toppen van den Kaukasus te groeten, en eindelijk halt te houden te Tiflis, waar het nog veel heeter is dan te Parijs: dit is een zoo gewoon incident in het gejaagde leven van onzen tegenwoordigen tijd, dat niemand daar iets vreemds in zal vinden.

Maar, in plaats van, naar het voorbeeld der Russen, het einde van de brandende hitte af te wachten in een dier verrukkelijke zomerverblijven, als Börsjom of Kadsjor, dan vrijwillig nog verder zuidwaarts te gaan, waar bijna in letterlijken zin vuur van den hemel valt: dat is minder gewoon en ook minder verstandig. Voor de derde of vierde maal reeds neem ik mij vast voor, zoo iets niet weer te doen.

Bakoe , 2 September. De otkrytiji list , de pas waarbij mij het reizen in de transkaspische provinciën wordt vergund, is zoo juist van Sint Petersburg aangekomen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books