Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Reis naar Yucatan De Aarde en haar Volken, 1886   By: (1828-1915)

Book cover

In "Reis naar Yucatan De Aarde en haar Volken, 1886" by Désiré Charnay, readers are taken on a fascinating journey through the ancient ruins and culture of Yucatán. Charnay's detailed descriptions and vivid imagery bring the Mayan civilization to life, making it easy for readers to envision themselves walking among the temples and pyramids of this captivating region.

The author's deep respect and admiration for the indigenous people of Yucatán is evident throughout the book, as he shares their history, customs, and way of life with a sense of wonder and curiosity. Charnay's narrative is both informative and engaging, providing readers with a comprehensive understanding of the region's rich cultural heritage.

Overall, "Reis naar Yucatan De Aarde en haar Volken, 1886" is a must-read for anyone interested in the history and archaeology of Yucatán. Charnay's passion for the subject shines through in every page, making this book a captivating and enlightening read for history enthusiasts and armchair travelers alike.

First Page:

Reis naar Yucatan

door

Désiré Charnay

(uit "De Aarde en haar Volken," jaargang 1886)

Bij allen, die zich bezig houden met de zoo belangwekkende studie van de amerikaansche oudheid, dat wil zeggen met de studie der beschaving en der geschiedenis van Amerika vóór de ontdekking door Columbus en de verovering door de Spanjaarden en andere europeesche mogendheden, bij die allen is de naam van den heer Désiré Charnay geen onbekende. Hij gaf ons belangrijke studiën over het oude Mexico en andere landen van Centraal Amerika, die hij zelf bereisde, voornamelijk met het doel om de nog overgebleven sporen en gedenkteekenen eener ondergegane beschaving te leeren kennen, en daarmede winst te doen voor de oplossing van zoo menig gewichtig vraagstuk op ethnografisch gebied. De lezers van De Aarde brachten wij nog niet met den arbeid van den heer Charnay in kennis: wij willen dit thans doen, door hem te vergezellen op zijne reis naar het schiereiland Yucatan, niet een der minst belangrijke landstreken van Centraal Amerika.

I

Den 1 sten December 1881 wierp de boot het anker uit op de reede van het dorp Progreso, de tegenwoordige haven van het schiereiland. Er woei een vrij harde noordenwind, en als trouwens alle groote stoomschepen, moesten wij het anker uitwerpen op vier à vijf mijlen afstands van den wal, dien wij ter nauwernood konden zien: de kleine gebouwen van Progreso krompen op dien afstand tot mikroskopische huisjes samen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books