Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

S/S "Styggen"   By:

Book cover

"Styggen" is a gripping and thought-provoking novel that delves into the complexities of identity, memory, and morality. The author, Burchard Jessen, skillfully weaves together multiple narrative threads to create a cohesive and engaging story.

The protagonist, Styggen, is a complex and captivating character whose journey of self-discovery is both poignant and relatable. Through his interactions with a diverse cast of characters, Styggen confronts his own prejudices and beliefs, ultimately leading to a greater understanding of himself and the world around him.

Jessen's writing is evocative and vivid, painting a vivid picture of the dystopian world in which the story is set. The world-building is rich and immersive, drawing the reader into a dark and twisted landscape that is both familiar and foreign.

Overall, "Styggen" is a novel that challenges the reader to confront difficult questions about identity, morality, and the nature of humanity. It is a thought-provoking and compelling read that will stay with you long after you have finished the final page.

First Page:

Avskriverens bemerkninger: Åpenbare trykkfeil er rettet i denne e boka, men forfatterens stavemåte for øvrig er beholdt.

S/S "STYGGEN"

AF

BURCHARD JESSEN

4. TUSEN

FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD) KRISTIANIA 1917

Copyright 1917 H. Aschehoug & Co. Kristiania.

W. C. FABRITIUS & SØNNER A/S.

INDHOLD

Side

1. By og bygd 1

2. Gjennem pumperne 14

3. Nedenom og hjem 47

4. Jesabel 63

5. Syndens sold 81

6. Diplomatiske forhandlinger 97

7. Mamons træller 117

8. Sandheden om briggen 131

By og bygd.

Der var igrunden altfor meget lys. Paa en skyfri junihimmel stod en blankpoleret sol og sendte digre straalebundter ned over byen og havnen, over fjorden og fjeldene rundt om.

Rundt Vaagen laa husrækkerne og formelig æste varme ut af træværk og murer. Luften var tyk av fiskestank og alskens ubehagelige dunster, for end ikke det mindste vindpust bragte svalning eller frisk luft.

Over paa Tyskebryggen stod kjøbmændene enkeltvis eller et par tre i klynge og svettet under skurene paa bryggekantene; men det var saa varmt at de ikke engang orket at klage over tidernes elendighed, som de ellers pleiet... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books