Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Schetsen uit den Kaukasus De Aarde en haar Volken, 1887   By: (-1884)

Book cover

In "Schetsen uit den Kaukasus De Aarde en haar Volken, 1887," Carla Serena provides a detailed and insightful look into the region of the Caucasus. Filled with vivid descriptions and personal anecdotes, the book offers readers a unique perspective on the diverse cultures and landscapes of the area.

Serena's writing is engaging and informative, immersing the reader in the beauty and complexity of the Caucasus. From the bustling markets of Tbilisi to the rugged mountains of Dagestan, she captures the essence of each place with precision and sensitivity.

One of the strengths of the book is Serena's ability to convey the rich history and cultural heritage of the Caucasus. She delves into the traditions, customs, and beliefs of the people, painting a vivid picture of their way of life.

Overall, "Schetsen uit den Kaukasus De Aarde en haar Volken, 1887" is a compelling read that offers a fascinating glimpse into a region that is often overlooked. Serena's passion for the Caucasus shines through in her writing, making this book a must-read for anyone interested in exploring this diverse and vibrant part of the world.

First Page:

SCHETSEN UIT DEN KAUKASUS. [1]

Uit de reisportefeuille van Mevrouw Carla Serena.

I

Van mijn uitstapje naar de kust te Tiflis teruggekeerd, was ik daar nauwelijks aangekomen, toen ik de uitnoodiging ontving van den bestuurder van het district Oezoergheti, een Armeniër met wien ik vroeger kennis gemaakt had, om in gezelschap van zijne echtgenoote, een tochtje naar Goerië te maken. Ik nam dus nogmaals plaats in den spoortrein van Poti, om aan het station Samtredi uit te stappen. Ongelukkig was de tarantasse van mijn gastheer bij den wagenmaker om gerepareerd te worden; met vele verontschuldigingen, kon hij mij niets anders aanbieden dat een zeer ter kwader name staand rijtuig, eene pérékladnaja. Wie in het binnenland reizen wil, moet wel van dit rijtuig gebruik maken. Het woord rijtuig moet evenwel in beperkten zin worden opgevat. De perekladnaja is niets anders dan een bak op vier wielen, met een dwarsplank van voren, waarop de koetsier plaats neemt. Als de reiziger zitten wil, dan kan hij dit op zijn bagage doen, die behoorlijk vastgesjord en met een mantel, boerka genoemd, overdekt wordt. Dit voertuig, waarin men, door het onophoudelijke horten en schokken, letterlijk heen en weer geslingerd wordt, en niet dan met kunst en vliegwerk zijn evenwicht kan bewaren, is bespannen met drie paarden, waarvan het middelste een bel om den hals draagt... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books