Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Singoalla   By: (1828-1895)

Book cover

In Viktor Rydberg's novel Singoalla, the reader is swept away into a world of forbidden love, deceit, and destiny. Set against the backdrop of medieval Scandinavia, the story follows the unlikely romance between the nobleman Erland and the mysterious gypsy girl Singoalla.

Rydberg's prose is lush and evocative, painting vivid scenes of the rugged countryside and the tumultuous emotions of his characters. The intricate plot weaves together themes of class struggle, identity, and the power of love to transcend societal expectations.

Singoalla herself is a captivating and enigmatic figure, her wild spirit and unconventional beauty captivating both Erland and the reader alike. The dynamics between the two lovers are complex and fraught with tension, keeping the reader on edge until the very last page.

Overall, Singoalla is a beautifully crafted tale that will transport readers to another time and place, leaving them spellbound by its lyrical language and timeless themes. Viktor Rydberg has created a masterpiece of historical fiction that is sure to resonate with readers for years to come.

First Page:

=Transcribers note:= This e text was produced from Project Runeberg's digital facsimile edition, eleventh edition, printed in 1915, available at http://runeberg.org/singoall/

Text that was s p a c e d o u t in the original text has been changed to use italics .

Project Runeberg publishes free digital editions of Nordic literature. Learn more at http://runeberg.org/

SINGOALLA

AV

VIKTOR RYDBERG

ELVTE UPPLAGAN

STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten! Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. Goethe.

STOCKHOLM ALB. BONNIERS BORTRYCKERI 1 9 1 5

FÖRORD TILL ANDRA UPPLAGAN (1865).

På en välvillig förläggares anmodan har jag funnit mig uti att offentliggöra åtskilliga fantasier och små historier, som jag haft bland mina papper förvarade, delvis såsom minnen från en tid, då inbillningskraften var rikare än självkritiken stark.[1] Om man nu även kan finna sig uti att läsa dem, så vore det för förläggarens skull väl.

Med rätta älskar den stora allmänheten att se en väl inriden pegasus, känslig för varje minsta ryckning i förståndets tyglar. En god skolhäst är värd att prisa. Men den, som burit mig på dessa mina ungdomliga utflykter, var sin egen herre: han fick föra mig vart han ville, och så bar det av in i töckenhöljda, månskensbelysta nejder, där alla föremål tedde sig med ovissa, svävande linjer... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books