Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Siska van Roosemael   By: (1812-1883)

Book cover

Siska van Roosemael is a compelling historical novel by Hendrik Conscience that transports readers back to 16th century Flanders. The story follows the titular character, Siska, as she navigates the turmoil of religious persecution and political unrest in her village.

Conscience's vivid descriptions bring the setting to life, allowing readers to feel as though they are right there alongside Siska as she faces challenges and triumphs. The author's attention to detail in depicting the period's societal norms and customs adds to the authenticity of the narrative.

Siska is a strong and relatable protagonist, making it easy for readers to empathize with her struggles and root for her as she fights for justice and freedom. The novel's exploration of themes such as loyalty, betrayal, and resilience adds depth to the story and keeps readers engaged from start to finish.

Overall, Siska van Roosemael is a well-written and engaging historical novel that offers a captivating glimpse into a tumultuous time in Flanders' history. Fans of historical fiction will surely enjoy this gripping tale of courage and perseverance.

First Page:

SISKA VAN ROOSEMAEL

Hendrik CONSCIENCE

Brussel. Drukkerij J. Janssens, Marcqstraat, 16.

J. LEB√ąGUE & C^{ie}, BOEKHANDELAARS UITGEVERS

36, NIEUWSTRAAT, 36

1912

I

BURGERS VAN DEN OUDEN EED KWAKZALVERS VAN DEN NIEUWEN STIJL

Het is weinige jaren geleden, dat er in eene der straten omtrent het Groen kerkhof te Antwerpen een oude en befaamde kruidenierswinkel bestond, die, van vader tot zoon overgezet, sedert meer dan driehonderd jaren bekend was om zijne goede waren en geringe prijzen. De laatste eigenaar van dezen winkel heette Jan Van Roosemael, zoon van Frans, zoon van Karel, zoon van Kasper Van Roosemael, en was getrouwd met eene Siska Pot, afstammelinge van den beruchten Peter Pot, wiens naam men in de twee Peter Pot straten terugvindt[1].

Deze beide echtgenooten, van kindsbeen af tot een nuttig en arbeidzaam leven opgevoed en nu gedurig bezig met hunnen kleinen koophandel, hadden geenen ledigen tijd over gehad, om in den voortgang der hedendaagsche beschaving deel te nemen, anders gezegd om zich te verfranschen. Hunne kleederen, van sterk laken gemaakt, waren eenvoudig en veranderden bijna nooit van vorm; alleenlijk onderscheidden zij deze in werkdaagsche, in Zondagsche en in Paaschkleederen. Deze laatste kwamen nooit uit de kas dan op hoogtijden, wanneer de Van Roosemaels ter Heilige Tafel gingen, of wanneer zij een kind over de doopvonte houden moesten of getuigen waren bij het huwelijk van eenen vriend... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books