Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Strandingshistorier Skildringer fra jydske Vestkyst og Skagen   By:

Strandingshistorier Skildringer fra jydske Vestkyst og Skagen by Ludvig Mylius-Erichsen

First Page:

Afskriverens bemærkninger: Åbenlyse trykfejl er rettet i denne e bog, men forfatterens stavning er i øvrigt bevaret.

L. MYLIUS ERICHSEN

STRANDINGSHISTORIER

SKILDRINGER FRA JYDSKE VESTKYST OG SKAGEN

KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F. HEGEL & SØN) Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M. A. Hannover) 1901

TIL KUNSTNERPARRET MICHAEL OG ANNA ANCHER MED TAK FOR DERES KUNST OG DERES VENSKAB

[Illustration: MICHAEL ANCHER. Tegnet af ANNA ANCHER.]

[Illustration: ANNA ANCHER. Tegnet af MICHAEL ANCHER.]

Michael Ancher.

Lykkelig den, der har bygget sit Hus, hvor Solen beskinner et lyngdækket Land, hvor Vejret har uhindret strygende Sus, og Søen slaar Braad mod den aabne Strand.

Lyngduft og Søluft og fri Horisont bag Klitters forruskede Eventyr Egn her virker De rigt i den daglige Dont trods hvirvlende Sandknog og Snefog og Regn.

Det Lærred, De maler paa Strand og i Klit, er gnistrende solfyldt ved sommerlig Vind men af et forrygende Stormvejr forbidt, naar Havet har Brus over Revlerne ind.

Vi har Kunstnere nok, som sidder bag Dør og pudser og piller med sirligt Talent, se derfor er Farven saa spegende tør og Liv og Natur saa elendig bevendt.

Men De, som selv er en Frilandsnatur og har paa den sandede Kyst slaaet Rod, De kender og elsker i Mol som i Dur den fattige Egn med det rige Mod.

Hver plastisk Figur, hver Farve, De sér, faar Præg af det ærlige Sandhedsbegreb, den selvskabte, stejle Mandskarakter, som vil det, den vil trods alt hvad det kneb.

Mandigt og monumentalt har De ført i en Menneskealder den malende Haand aa! og saa mærker man Haanden berørt af Kunstens benaadende Helligaand.

Lykkelig De, som har bygget Dem Hjem, hvor Blikket kan fyldes af fri Horisont, hvor Haanden kan viljestærk kæmpe sig frem, og Hjærtet er med i den daglige Dont!

Anna Ancher.

Den Kunst, De gav, var sund og djærv, som selv De er en sund Natur, der stille røgter store Hverv den Kunst, De gav, er djærv og pur.

Og den, som skatter Kunstens Guld og fandt hos Dem et Livsens Væld op af den magre jydske Muld, er kommen dybt til Dem i Gæld.

Thi Deres kloge Kvindeblik har sét, hvad Mennesker er værd, og Sandhed talte De, men fik dog Plads for Nænsomhedens Skær.

Nænsom og sand er Deres Kunst, og jydsk er Lunets Smil deri, dog, den bedømte Dem omsonst, som saa' kun Deres Maleri.

Dem selv skal man paa Skagen sé som Michaels Hustru, Helgas Mor, som Kunstnerhjemmets gode Fé og Venners Vært ved dagligt Bord.

Da sér man, Deres Kunst er stor, den gi'r Dem selv, til Punkt og Prik: det noble Sind, de djærve Ord og Deres kloge Kvindeblik!

Kunstnerparret Ancher.

Ingen af vore Kunstnere har som Michael Ancher og Anna Ancher givet den vestjydske Fiskerbefolknings Type han især Mændene, hun mest Kvinderne. Men det er Typen, saadan som den har udviklet sig paa Skagen, udelukkende den og i meget afvigende fra Typen vesterned ad Kysten.

En mærkelig stor Forskel er der paa Dialekten i de forskellige jydske Egne. Men selv inden for den særegne Form, som vestjydsk er, varierer Udtalen paa det mangfoldigste. Bare paa den halve Snes Mil lange Kyststrækning fra Nymindegab til Thorsminde konstaterer man i Klitboernes Sprog talrige skiftende Betoninger, nyt Gloseforraad, særlig Rytmik, hele fire Former alene for et Ord som Børn, nemlig: Bøen, Baen, Baaen, Baer! Norden for Limfjorden tales der et Bondejydsk, som i sin bredeste Form er halvvejs uforstaaeligt for Klitboerne f... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books