Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Svensk diktning II Selections from Swedish Poets with Brief Monographies   By:

Book cover

First Page:

SVENSK DIKTNING II

Selections from Swedish Poets with Brief Monographies

BY

JULES MAURITZSON

NOTES AND VOCABULARY

BY

ERNST W. OLSON

VOL. II

College and High School Series of Swedish Authors AUGUSTANA BOOK CONCERN

MALMSTRÖM KARLFELDT

AUGUSTANA BOOK CONCERN, ROCK ISLAND, ILLINOIS, 1918.

INDEX:

PAGE BERNHARD ELIS MALMSTRÖM 3 VI SUCKAR DET SÅ TUNGT UTI SKOGEN? 4 ÖDMJUKER ER! 6 KARL VILHELM AUGUST STRANDBERG 7 BARRIKADER 9 MANING 9 MITT DÖDA BARN 10 TACK FÖR GOD VAKT! 12 VIKTOR RYDBERG 15 DENIPPOS 18 I KLOSTERCELLEN 23 SNÖFRID 24 TOMTEN 27 I NATTEN 30 KARL GUSTAV JOHAN SNOILSKY 31 Ur INLEDNINGSSÅNG 33 GAMMALT PORSLIN 34 DEN TJÄNANDE BRODERN 35 I PORSLINSFABRIKEN 36 ALBERT ULRIK BÅÅTH 38 VINTERSTÄMNING 39 EN PINGSTMORGON 40 BRIST 41 OSKAR IVAR LEVERTIN 43 EN GAMMAL NYÅRSVISA 45 FLOREZ OCH BLANZEFLOR 46 ITHAKA 47 MODERSPRÅKET 48 GUSTAV FRÖDING 51 VALLARELÅT 53 JONTE OCH BRUNTE 54 Ur STRÖVTÅG I HEMBYGDEN 54 Ur BIBLISKA FANTASIER. HOSIANNA 56 MIN STJÄRNAS SÅNGER 56 VERNER VON HEIDENSTAM 59 DJUFARS VISA 60 Ur ENSAMHETENS TANKAR 62 PILGRIMENS JULSÅNG 63 ÅKALLAN OCH LÖFTE 67 ERIK AXEL KARLFELDT 69 INTET ÄR SOM VÄNTANSTIDER 71 UPPBROTT 71 JUNGFRU MARIA 72 VINTERHÄLSNING 73 NOTES 75 87 VOCABULARY 89 195

SVENSK DIKTNING.

BERNHARD ELIS MALMSTRÖM

föddes i Närke år 1816. Vid Uppsala universitet studerade han först till präst, men de humanistiska studierna, särskilt historia, filosofi och Greklands klassiska litteratur, lade snart beslag på hans intresse. Efter avlagd filosofie doktorsgrad blev han docent i ästetik och slutligen, efter lång väntan, år 1859 professor i ästetik, litteratur och konsthistoria.

Han framträdde tidigt som skald och vann livligt bifall blott 34 år gammal invaldes han i svenska akademien. Men denna vackra, löftesrika vår följdes ej av någon rik sommar. I slutet av 1840 talet förstummades hans sång nästan helt och hållet; blott undantagsvis ljöd den vid någon väns eller lärares grav. Men från hans lyra ha klingat några av de mest smekande, smältande toner, som ljudit i svensk sång. Det är dock ej alltid, innehållet motsvarar den betagande vackra formen; hans kanske mest berömda dikt " Angelika " är i sitt musikaliska välljud vacker som sommarvindens sus i grantopparna och lika enformigt tröttande i sin innehållslöshet. Men Malmström hör alltjämt till Sverges mest folkkära och helst lästa skalder, och varhelst svensk tunga ljuder, skall helt säkert hans " Vi suckar det så tungt uti skogen ?" aldrig förlora sin förmåga att smeka örat och röra sinnet.

Sluten till lynnet och svårtillgänglig, levde Malmström i ensamhet och tillbakadragenhet ett föga lyckligt liv, alltmera främmande för den ungdom, vars uppburne talman han en gång varit och för vilken hans hjärta alltjämt klappade varmt bakom det slutna skalet... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books