Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Teuvo Pakkala Kirjailijakuva   By: (1888-1918)

Book cover

Teuvo Pakkala Kirjailijakuva by Juhani Siljo provides a comprehensive look into the life and works of Finnish author Teuvo Pakkala. Siljo delves into Pakkala's personal background, influences, and struggles, offering readers a deeper understanding of the man behind the stories.

The book is well-researched and meticulously detailed, with Siljo presenting a balanced view of both Pakkala's successes and shortcomings. He does not shy away from exploring the challenges Pakkala faced in his personal life, including his struggles with poverty and mental health issues.

Throughout the book, Siljo provides insightful analysis of Pakkala's writing style and themes, highlighting the author's keen observations of Finnish society and his ability to capture the human experience with poignancy and depth. Siljo's admiration for Pakkala's work is evident, and his passion for the subject matter shines through in his writing.

Overall, Teuvo Pakkala Kirjailijakuva is a must-read for anyone interested in Finnish literature or the life of this influential author. Siljo's engaging prose and thorough research make this book a valuable addition to the study of Finnish literary history.

First Page:

TEUVO PAKKALA

KIRJAILIJAKUVA

Tehnyt J. Siljo

Ensimmäisen kerran julkaissut Kustannusosakeyhtiö Otava 1917.

I

Realistisen taidesuunnan päävoittoja on aistien herkentäminen. Missä nähdään ja kuullaan oikein, siinä myös tunnetaan oikein. Ja siinä myös tavataan ainoa kauneus.

Mutta syntyykö näin taidetta määrätyn suunnan laskuun? Tuskin. Suurimmat realistit eivät ole olleet realismin ohjelman suorittajia. Heidän tunteensa ei ole antautunut millekään ' ismille', ei edes sille, joka heidät ehkä on rohkaissut omaan vapauteensa.

Aistiherkkyys on johtanut Teuvo Pakkalankin hänen taiteellisiin voittoihinsa. Ja hän on nähtävästi ollut kyllin onnellinen, ollakseen tarvitsematta mitään vapautusta ulkoapäin: hän on syntynyt näkemään, kuulemaan ja tuntemaan todellisesti. Hänen yhdistelevä elämäntuntonsa on sitäpaitsi usein antanut havaintokyvyn hänelle uutena lahjana, sinä, jota sanotaan intuitsioksi, runoilijanäkemykseksi, ja joka käytellen todellisuuden kuvia vain vertauskuvina sisäisten ajatussarjojen palveluksessa voittaa 'turpeeseen sidotun' realismin.

Pakkala lähti kuitenkin siitä, mistä useimmat muutkin kertojamme: laatukuvanäkemyksestä. Hän liittyy välittömästi niihin virtauksiin, jotka Kiven elämäntyötä jatkaen alkoivat edelleen valloittaa maaseutua kirjallisuudellemme... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books