Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Uit Marokko De Aarde en haar Volken, 1906   By: (1870-1904)

Book cover

"Uit Marokko De Aarde en haar Volken" is a captivating exploration of the culture and people of Morocco in the early 20th century. Siegfried Genthe's detailed descriptions and vivid photographs provide a fascinating glimpse into the daily life, customs, and landscapes of this North African country.

The book paints a rich and engaging portrait of Morocco, showcasing its diverse population, vibrant markets, and stunning architecture. Genthe's writing is both informative and evocative, transporting readers to a time and place that feels both familiar and exotic.

One of the standout features of the book is Genthe's photography, which beautifully captures the essence of Morocco and its people. The images bring to life the bustling streets, colorful fabrics, and intricate designs that define the country's unique identity.

Overall, "Uit Marokko De Aarde en haar Volken" is a must-read for anyone interested in exploring the rich cultural tapestry of Morocco. Genthe's work is a valuable resource for understanding the history and heritage of this captivating nation.

First Page:

Uit Marokko

Naar het Duitsch van Dr. Siegfried Genthe. [1]

Er bestaat nergens een onmiddellijker overgang tusschen twee volkomen verschillende werelden dan bij de straat van Gibraltar. Nergens elders op aarde staan twee gebieden van zoo scherpe tegenstellingen tegenover elkaâr en zijn dan toch zoo nauw vereenigd, als hier, waar Afrika's noordwestpunt door een zeeëngte van niet meer dan een paar mijlen breedte gescheiden wordt van het spaansche vasteland, 't welk immers stellig europeesch van aard is trots het bekende woord, dat Afrika ten zuiden van de Pyreneeën begint.

Op de smalste plek tusschen Punta Maroqui bij Tarifa op den spaanschen en kaap Eires op den marokkaanschen kant bedraagt de breedte van het scheidend watervlak, dat, geologisch gesproken, een nog jonge doorbraak van den Atlantischen Oceaan is, minder dan 14 K.M. En toch beteekent dit smalle water, minder breed dan de Elbe bij Cuxhafen, een scheiding grooter, dan duizenden van zeemijlen bewerken, moeilijker te overbruggen dan de diepste, breedste wateren.

Wel gaan tegenwoordig dag aan dag de kuststoombooten tusschen de spaansche en marokkaansche havens heen en weer, wel zorgt ook de onderzeesche kabel voor de aansluiting bij de buitenwereld, maar men zou van deze verbinding kunnen zeggen, dat zij uiterst oppervlakkig is en 't innerlijke wezen in 't geheel niet raakt... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books