Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Vand- og stenhoejsplanter en vejledning for havevenner   By: (1878-1945)

Book cover

In "Vand- og stenhoejsplanter en vejledning for havevenner," Gudmund N. Brandt provides a comprehensive guide to cultivating water and rock garden plants. His expertise and passion for gardening shine through in his thorough explanations of plant selection, soil requirements, and maintenance tips.

Brandt's writing style is clear and accessible, making the information easy to understand for gardeners of all skill levels. The book is organized in a logical manner, with chapters dedicated to different types of water and rock garden plants, making it simple to find relevant information quickly.

One of the standout features of this book is the beautiful photographs of various water and rock garden plants, which serve as excellent visual aids for readers looking to identify different species or get inspired for their own garden.

Overall, "Vand- og stenhoejsplanter en vejledning for havevenner" is a valuable resource for anyone looking to create a stunning water or rock garden. Brandt's expertise and passion for gardening shine through in this informative and practical guide.

First Page:

VAND OG STENHOEJSPLANTER EN VEJLEDNING FOR HAVEVENNER

MED BIDRAG AF

Overgartner Jens K. Joergensen

Botanisk gartner Axel Lange

Havebrugskandidat Andreas Madsen

UNDER REDAKTION AF

G. N. Brandt

[Denne tekst er baseret paa udgaven udgivet i Koebenhavn, 1917]

INDHOLDSFORTEGNELSE

VAND OG STENHOEJSPLANTERNES ANVENDELSE

VAND OG MOSEPLANTERNES KULTUR af Jens K. Joergensen

STENHOEJSPLANTERNES KULTUR af Axel Lange

DEN DANSKE FLORAS VAND OG STENHOEJSPLANTER af Andreas Madsen

UDVALG AF VAND OG MOSEPLANTER af Axel Lange

UDVALG AF STENHOEJSPLANTER af Axel Lange

[Illustration: Fig. 1. Plantning at Vand og Moseplanter langs en Baek i en engelsk Have.]

[Illustration: Fig. 2. Yndefuld Beplantning af en Soebred. (Kolding Planteskole).]

VAND OG STENHOEJSPLANTERNES ANVENDELSE

Det kan synes urimeligt at samle netop disse to Samfund af Haveplanter i eet Bind. Ingen botanisk, hverken systematisk eller biologisk Lighed knytter dem sammen, ingen gartnerisk Kulturmethode, ingen faelles Vaekstbetingelser, tvaertimod, de stiller diametralt modsatte Krav til Livet; det fysiske Milieu, der er Vaekst og Trivsel for den ene Part, er Doed og Fordaerv for den anden. Det, disse Planter har tilfaelles, og som berettiger til at behandle dem i samme Bind er det, at de mellem Havefolk har de samme Venner... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books